Vesmírní dýleři 2 - 9. Protokoly sjetých mudrců

1 2 3 4 5 6 7

„To si ze mě děláte prdel, ne?“ nesl se zvučný hlas zavřenými prosklenými dveřmi s nápisem „Phil Blázen – soukromé očko“.
„Nedělám. Někdo po mě jde a chce mě zabít,“ odpověděl druhý hlas.
„A jenom proto, že ste odhalil z nějakých pamfletů zatraceně pomatený globální spiknutí,“ snažil se udržet smích první hlas.
„Víte co, nechám vám tady několik stránek a číslo do motelu, kde bydlím. Pane Blázen, pročtěte si je prosím a sám uvidíte, jestli si vymýšlím nebo ne,“ řekl druhý hlas a zvuk odsouvané židle naznačil vstávání. Prosklené dveře zavrzaly a vyšel jimi muž v námořnickém saku a čepici. Černobílé oko čtenářovy fantazie se mu vyhnulo a prošlo do místnosti.

U okna postával chlapík v dlouhém kabátu s kloboukem posazeným hluboko do čela, kouřil brko a přemýšlel. Odklepl popel do žulového popelníku na mohutném dřevěném pracovním stole a podíval se do rohu, kde ležel v pelechu středně velký asi čtyřicetikilový žíhaný pes a loupal psíma očima po páníčkovi.
„Teda Tara, já ti nevím. Převelice zvláštní muž,“ řekl Phil Blázen a zanořil pohled do papírů.
„Musím si dát panáka, Tara jdeme,“ zavelel a odešel.

„Jako obvykle?“ přivítal ho barman v baru zahuleném tak, že nebylo vidět na druhý konec. „Ano,“ odpověděl Phil, sundal klobouk, položil před sebe lejstra a podíval se po psovi. Ten vypadal velmi nespokojeně, že musí ležet na zaplivaný podlaze. Jointa ubalil přesně ve chvíli, kdy před ním přistála sklenka skotské. Chvíli koukal na lahve s alkoholem vyskládaných v policích a pak ponořil mysl do textu.

Poznámka 1: Tři sta mužů, kteří se navzájem znají, určuje osud planety a volí své nástupce ze svého prostředí.
Poznámka 2: Svět je řízen zcela jinými osobami než se domnívají ti, kdo nejsou za scénou.

Protokoly sjetých mudrců

Prokol č. 1:
1. Co se vám chystám ukázat, je náš systém dvou úhlů pohledu, náš vlastní a úhel pohledu KOKOTŮ [tj. Ne-feťáků].
2. Co drží na uzdě nesfetovanou zvěř, která se nazývá lidé? Co až doposud sloužilo k jejich usměrňování?
3. Kokoti jsou stádo ovcí a my jsme jejich vlci. A víte, co se stane, když se vlci zmocní stáda?
4. Rozhodnutí naší vlády budou konečná a neodvolatelná.
5. Avšak do té doby, než se ujmeme vlády, budeme jednat opačně: budeme zakládat a rozšiřovat svobodofeťácké lóže ve všech zemích světa, budeme do nich pohlcovat všechny, kdo by se mohli stát, nebo jsou předními osobnostmi ve veřejném životě, protože z těchto lóží uděláme naše hlavní zpravodajské kanceláře a prostředky k získání vlivu. Všechny tyto lóže přivedeme pod jedinou centrální administrativu, která bude známa jenom nám. Ostatním bude naprosto neznámá a bude složena z našich mudrců. Lóže budou mít své představitele, kteří budou sloužit jako zástěrka pro zmíněnou administrativu feťáctví a kteří budou vydávat heslo a vypracovávat program. V těchto lóžích svážeme dohromady smyčky, které poutají dohromady všechny revolucionářské a liberální elementy. Budou složeny ze všech vrstev společnosti. Budou nám známy nejtajnější politické komploty a budou spadat pod naše vedení ode dne jejich zosnování. Mezi členy těchto lóží budou téměř všichni agenti mezinárodní a národní policie, protože jejich služby jsou pro nás nenahraditelné nejen proto, že policie svévolně používá své vlastní prostředky, ale také aby sloužila k zakrývání našich aktivit a poskytovala záminky k nespokojenosti, atd.
6. Náš vůdce bude neustále ve styku s lidem a bude k němu z tribuny pronášet proslovy, které jejich pověst roznese do celého světa.

„Co to kurva…?“ dopil Phil Blázen sklenici a listoval papíry, které byly popsány jakýmisi zvláštními fantasmagoriemi. Obsluha baru před něj položila dalšího panáka a vysypala popelník plný vajglů. Neměl moc chuť pročítat nesmyslné texty, ale cosi mu vnitřně říkalo, že by měl. Takže překonal odpor a prokousal se desítkami ujetých bodů až na konec.

Protokol III. začíná odkazem na symbolického hada Perníku. V doslovu k vydání Protokolů z roku 1905 velmistr Narcos podává následující zajímavé vysvětlení tohoto symbolu:

Podle záznamů tajného feťáckého aktivismu, první vařič jménem Šalamoun a další feťáčtí učenci již v roce 929 před předávkováním Krista (zkráceně: př. př. Kr.) vymysleli teoreticky plán na mírové dobytí celého světa Perníkem. V průběhu historie byl tento plán detailně rozpracováván a dokončován feťáky, kteří byli postupně zasvěcováni do této otázky. Tito učení sfetovaní muži určili mírové prostředky na dobytí světa pro Perník se lstivostí symbolického hada, jehož hlava měla představovat ty, kteří jsou zasvěceni do těchto plánů feťácké světovlády, a tělo hada mělo představovat celý feťácký národ. Když tento had pronikl do srdcí národů, podkopal a pohltil všechnu nefeťáckou moc těchto států. Je předpovězeno, že had, který se přesně drží svého plánu, nedokončí svou práci, dokud jeho hlava opět nedosáhne Perníku a dokud tímto způsobem nedokončí kruh kolem celého světa. Toho má být dosaženo s použitím všech prostředků k feťáckému podrobení všech zemí. K návratu hlavy hada k Perníku může dojít až poté, co budou svržení všichni panovníci světa, až bude všeobecně panovat zkáza a ekonomická krize, která bude přivozena demoralizací a morální korupcí, s vydatnou pomocí feťáckých žen, namaskovaných jako Češky, Černošky nebo Mimozemšťanky. Ty jsou nejspolehlivějšími rozšiřovatelkami prostopášnosti do životů vůdčích mužů v čele národů. Mapa postupu feťáckého hada vypadá následovně:

První etapa v Evropě byla v Řecku roku 429 př. př. Kr., kde, v době Perikla, se feťáci poprvé prokousali k moci v zemi.
Druhá etapa byla v Římě v době Augusta kolem roku 69 př. př. Kr., kde feťáci poprvé vymysleli buchnu.
Třetí v Madridu v době Karla V. kolem roku 1550 po př. Kr. (pozn: po předávkování Krista) během sjíždění hub.
Čtvrtá v Paříži kolem roku 1790 po př. Kr. v době Ludvíka XVI. po jedné sexuální orgii v Bastile.
Pátá v Londýně roku 1814 po př. Kr. (krátce po pádu Napoleona) v královském opiovém doupěti.
Šestá v Berlíně roku 1874 po př. Kr. po Prusko-francouzské válce za druhého testu čerstvě objeveného heroinu.
Sedmá v Petrohradě, nad nímž hlava feťáckého hada táhne roku 1881 po př. Kr.
Další postup hada není na této mapě vyznačen, ale šipky naznačují pohyb směrem na Valy, Přelouč a Chvaletice. Nyní je nám velmi dobře známo, do jaké míry tvoří posledně jmenovaná města militantní feťácká rasa. Lhota je vyznačena jako poslední etapa postupu hada předtím, než dosáhne Starého Újezda.
(Tato mapa byla popsána několik let předtím, než se objevily "Mladofetky" - tj. feťácká revoluce v Nové vsi.)

„No to mě poser,“ praštil Phil Blázen do kupky papírů, kopnul do sebe panáka a položil na pult peníze.
„Tara, vstávat. Jdeme se podívat za tím magorem do motelu,“ zavelel a fena radostně zvedla tělo z podlahy. Kalendář na zdi ukazoval rok 1951.
Venku bylo pošmourno a pršelo. Voda bubnovala Philovi do klobouku a Tara se oklepala, ale nebylo jí to nic platné.
„Nekoukej na mě tak, kdybych věděl, že bude chcát, zaparkuju blíž,“ povídal Blázen do vyčítavých psích očí.

1 2 3 4 5 6 7