účetní mě neska prokoukla

sem si dával zrovna svoje balený cígo před firmou, když přijela oučetní a ještě kouřila cígo. Taxme si chvíli povídali, vona dokouřila dřív, tak jsem pustil do firmy a řek sem, "že já to mám ještě na dýl, že si motám." A vona se zasmála a zeptala se "jo tak jointa kouříte" a já ji na to řek, "že v práci nehulim". Myslim, že je borka taky jasná :)

28.02.2007 v 15:32:48

WOW

kdybyste to náhodou nevěděli, tak dle MS kalendáře máte zítra šici křičet "WOW"
Takže na to nezapomeňte a ráno až se probudíte s kocovinou do nového dne, nezapomeňte zakřičet "wow, já sem ale dobytek, takhle se vopít".

28.02.2007 v 10:26:25

jo, faking windows a faking sun

pro dnešek jsem do kategorie faking windows přidal i sun. a to z jednoho prostého důvodu. instaloval sem neska u zákoše Sun Fire X2200 M2. No první problém nastal už tím, že ho přivezli včera přímo k zákošovi a ne ku mě, pak bych měl možnost se tomu drobečkovi podivat na střeva. Jenže takhle sem prostě byl posazen před situaci "holt, zejtra se uvidí".
No a ráno sem viděl. Jako největší kámen ourazu se projevil SATA řadič (mimochodem nvidia chipset), protože když sem na něm zapnul raid, tak ho pochopitelně widle2k3ent nepoznaly a protože server nemá flopárnu, taxi nedokázaly natáhnout vovladače. v podstatě sem nepochopil jednu věc a to proč není ten slavnej wokení instalátor schopen natáhnout vovladače kromě flopárny třeba jen z blbý cédéromky. flashku vůbec neuvažuju. No takže první instalace proběhla na single disk, což sme usoudili, že to není úplně dobrej nápad, že aspoň mirror by se hodil. takže před druhým pokusem kolega ze strany zákoše zjistil - po prohlédnutí cédé dodaného k sunu - že tam je v jednom adresáři pár velkejch fajů a jedno README.The 2003Reburn_.zip file contains all the necessary files and scripts to create a modified Windows 2003 cdrom with the drivers installed
from a non OEM Windows 2003 cdrom.

Hardware/Software Requirements
1.) 1 machine running Solaris 10 x86, or an equivalent Linux distro.
2.) 1 blank CD R cdrom disk.
3.) 1 non-OEM Windows 2003 cdrom.

Instructions
1.) copy all the extracted files from the 2003Reburn_.zip file to a local hard disk on the machine defined in Requirements 1.
2.) login as root.
3.) cd to the local hard disk and run the 2003Reburn script. (Ex: sh 2003Reburn) Note: additional parameters to the 2003Reburn script are defined in
the 2003Reburn script. See step 4 below.

4.) Machines with a cdrom burner attached.
If your machine defined in Requirements 1 above has a cdrom burner attached to it, then the 2003Reburn script can generate the modified cdrom
for you by invoking the -b option from the command line. (EX: sh 2003Reburn -b)

or

4.)Machines without a cdrom burner attached.
A 2003_32.iso(Windows 2003 32bit) or 2003_64.iso(Windows 2003 64bit) file will be generated if no additional options are invoked from the command line.
This 2003_32.iso/2003_64.iso file is an ISO image of the modified Windows 2003 source cdrom. It can be used to generate an additional
Windows 2003 cdrom that will boot a Sun Fire X2400. A software cdrom burner package like EZ Creator or Nero will
be needed to create the modified Windows 2003 cdrom.

5) Take the modified Windows 2003 cdrom and insert it into the Sun Fire X2400 Server and boot from the cdrom.

6) After windows installation, All drivers will be installed.


No a kdo se dobře podívá, tak uvidí podstatná slovíčka "non OEM Windows 2003 cdrom". Což byla důležitá poznámka, jelikož server byl zakoupen bez OS pochopitelně. No a jelikož jsem díky svému úžasnému notebooku splňoval podmínku "equivalent Linux distro", musím konstatovat, že mě dneska linux opět nezklamal a v podstatě mi zachránil život, takříkajíc. Jojo, prostě musim si opět přiznat, že na práci administrátora či správce vůbec všelijaký techniky je linux fakt úplně best off... no né, dneska si dopřeju to srdce lásky a provedu drobné vychválení tohoto vcelku dobrého OS. ;)

No takže prostě kolem půl páté sem odcházel s takovým tím pocitem dobře vykonané práce... fakt jako že jo... :)

----------------------
pro zájemce obsah fajlu 2003Reburn:#!/bin/sh
# RE_SID @(%)/dat/p_sccs/qa/taurus/utilities/Reburn/SCCS/s.2003Reburn 1.5 06/05/11 12:46:56 SMI
#
# Copyright (c) 2005 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved
#
# This script will read a Windows 2003 CD image, add the Sun Fire X2400 Server
# drivers (downloaded by the end user) to that image, create an ISO and
# optionally burn a new CD with the drivers integrated. Windows 2003 32/64 can then
# be installed on a Sun Fire X2400 Server, using the newly created CD,
# without the need of a USB floppy drive to add the SATA Raid boot drivers.
#
# This script was developed on Solaris X86. It will run on Solaris Sparc
# and Red Hat Enterprise Linux 3. It is not guaranteed to work unmodified
# accross all versions of Linux. This script is experimental. Some end user
# MODIFICations may be necessary for it to run on other linux distributions
# and system configurations.
#
# The current Windows driver filenames are listed below. The end user may have
# to change these as newer versions become available. This script expects the
# following script variables to contain the driver filenames:
#
CHIPSETFN_32=nfref_914_wsv.zip
CHIPSETFN_64=nfref_914_w64.zip
BCM_NIC=b57bcmcd_sv_905.zip
AST2000=v080.zip

# CHIPSETFN_32 is the current NVIDIA chipset Driver for Win2003-32
# CHIPSETFN_64 is the current NVIDIA chipset Driver for Win2003-64
# BCM_NIC is the current BCM Nic Driver for Win2003-32 and Win2003-64
# AST2000 is the current AST2000 Video Driver for Win2003-32 and Win2003-64
#
# These files must be in the same directory as this script when run. The
# last known URL for the driver packs are below.
#
# Nvidia Chipset Driver - www.nvidia.com/drivers
# Broadcom Nic Driver - www.broadcom.com/drivers
#
# As newer versions of the above drivers become available, you may be required
# to modify the filenames below to reflect those updated drivers. Changes in
# future driver packs might be incompatible with this script. This script is
# provided "as is" and has been tested with the current driver set on Windows
# 2003 32 SP0, and SP1. This script will also work with Windows 2003 64.
#
# Restrictions, Requirements and other caveats:
#
# - This script must be run from a local filesystem in order to guarantee
# CD Burner bandwidth requirements. The script enforces this.

# - If the autoburn switch is specified (-b), this script may get confused
# if you have multiple cd-rom devices and/or burners in the system. It
# makes an attempt to locate the source device, mount point and the cdrw
# writer. Use the following switches in order to override automatic settings:
#
# -cdrom (eg -cdrom cdrom1)
#
# Useful in Solaris only. Specifies the source as /cdrom/cdrom1. The
# Solaris cdrw utility will automatically search for the destination CD Burner.
#
# -cdrdev (eg -cdrdev 2,0,0)
#
# Useful in Linux only. This is an argument to 'cdrecord' when the cd burner
# device can not be automatically located. The script automatically searches
# for the source mount point. It will look for 'cdr' in the mount tables.
# You must make sure that the source CD is mounted.
#

#
# The Sign On and usage strings
#
SIGNON="Sun Fire X2400 2003Reburn Version 1.00"
USAGESTRING="usage: 2003Reburn [-v -b -cdrom -cdrdev ]"

#
# The amount of available disk space needed (approx 1.2Gb = 1200*1024)
#
SPACEREQUIRED=1228800

#
# Expected Command Locations (Solaris X86 and Linux common utilities)
#
GREP="/bin/grep"
ID="/usr/bin/id"
ECHO="/bin/echo"
AWK="/bin/awk"
WC="/usr/bin/wc"
CP="/bin/cp"
RM="/bin/rm"
MV="/bin/mv"
MD="/bin/mkdir"
DD="/bin/dd"
DF="/bin/df"
CAT="/bin/cat"
LS="/bin/ls"
TR="/usr/bin/tr"
MD="/bin/mkdir"
FIND="/usr/bin/find"
READ="/bin/read"
CPIO="/bin/cpio"
CHMOD="/bin/chmod"
PWD="/bin/pwd"
DOS2UNIX="/usr/bin/dos2unix"
DOS2UNIXFILE="$DOS2UNIX"
UNIX2DOS="/usr/bin/unix2dos"
UNIX2DOSFILE="$UNIX2DOS"
UNZIP="/usr/bin/unzip"
MKISOFS="/usr/bin/mkisofs"
EJECT="/usr/bin/eject"
CDRW="/bin/cdrw"

#
# Expected Command Locations (Linux Only)
#
CDRECORD="/usr/bin/cdrecord"
VOLNAME="/usr/bin/volname"

#
# General Variables
#
DRYRUN=0
AUTOBURN=0
VERBOSE=0
ARGS=""

#
# The Solaris X86 cdrom name to use (eg /cdrom/cdrom0 and /vol/dev/aliases/cdrom0)
#
CDROMNAME="cdrom0"

#
# CDRW Device
#
CDDEV=""

IMAGEDIR=imagedir
BOOTIMAGE=bootimg.img

#
# Get the OS name and architecture so we can tell if we're running Linux or Solaris
#
os=`/bin/uname`
archtype=`/bin/arch`

#
# Modify any commands here based on OS
#
if [ "$os" = "Linux" ]
then
# add -n here rather than changing the useage lines below
DOS2UNIX="$DOS2UNIX -q -n"
UNIX2DOS="$UNIX2DOS -q -n"
# add -e here to enable backslashed escape characters to be processed
ECHO="$ECHO -e"
# eject moves around between different linux distros. find it...
if [ ! -f ${EJECT} ]
then
if [ -f /bin/eject ]
then
EJECT="/bin/eject"
else
${ECHO} "Can't find ${EJECT} please install the optional package"
fi
fi
fi

#-----------------------------------------------------------------------------------------
#
# Signon and parse command line arguments
#
#-----------------------------------------------------------------------------------------

${ECHO} "$SIGNON"

while [ $# -ne 0 ]; do

ARGS="$ARGS '$1'"

if [ "$1" = "-d" ]
then
DRYRUN=1
elif [ "$1" = "-b" ]
then
AUTOBURN=1
elif [ "$1" = "-v" ]
then
VERBOSE=1
elif [ "$1" = "-cdrom" ]
then
shift

if [ "$1" ]
then
CDROMNAME="$1"
${ECHO} "using Solaris cdrom source /cdrom/$CDROMNAME"
else
${ECHO} "$USAGESTRING"
exit 1
fi
ARGS="$ARGS '$1'"
elif [ "$1" = "-cdrdev" ]
then
shift

if [ "$1" ]
then
CDDEV="$1"
${ECHO} "using cdrw device $CDDEV"
else
${ECHO} "$USAGESTRING"
exit 1
fi
ARGS="$ARGS '$1'"
else
${ECHO} "$USAGESTRING"
exit 1
fi
shift
done

#----------------------------------------------------------------------------------------
#
# Make sure we are running as root.
#
#-----------------------------------------------------------------------------------------

ISROOT=`${ID} | ${AWK} '/root/ {print}'`
if [ -z "$ISROOT" ]
then
${ECHO} ""
${ECHO} "You must be root to run this script"
exit 1
fi

#-----------------------------------------------------------------------------------------
#
# Save the working directory and translate the image directory to an absolute path
#
#-----------------------------------------------------------------------------------------

SCRIPTDIR=`dirname $0`
if [ "$SCRIPTDIR" = "." ]
then
SCRIPTDIR=`pwd`
fi
IMAGEDIR=`${ECHO} $SCRIPTDIR/$IMAGEDIR`

#-----------------------------------------------------------------------------------------
#
# Make sure we're on a local filesystem and check for the min amount of free space
#
#-----------------------------------------------------------------------------------------

${DF} -F ufs $SCRIPTDIR > /dev/null 2>&1
retval=$?
if [ $retval -ne 1 ]
then
${ECHO} ""
${ECHO} "The directory $SCRIPTDIR is not on a local filesystem. "
${ECHO} "Please copy this script to a local filesystem and run the script again"
${ECHO} ""
exit 1
fi

DFD=`${DF} -k $SCRIPTDIR`
SPACEAVAIL=`${ECHO} $DFD | ${AWK} -F" " '{ print $(NF - 2) }'`

if [ "$SPACEAVAIL" -lt "$SPACEREQUIRED" ]
then
${ECHO} "There is not enough space in the current directory."
${ECHO} $SPACEAVAIL "Kbytes are available,"
${ECHO} $SPACEREQUIRED "Kbytes are required."
exit 1
fi

#-----------------------------------------------------------------------------------------
#
# Unzip the drivers into a directory format which will be burned at the
# root of the Windows 2003 CD after it is burned. TODO: Traverse the drivers
# directory and convert all files to lower case so we don't get confused
# if/when someone changes the case in a future driver release.
#
#-----------------------------------------------------------------------------------------

${ECHO} "Unpacking driver files in directory $SCRIPTDIR"

${RM} -rf $SCRIPTDIR/drivers

if [ -f $SCRIPTDIR/$CHIPSETFN_32 ]
then
${MD} -p $SCRIPTDIR/drivers/chipset/32bit
${UNZIP} -q -L $SCRIPTDIR/$CHIPSETFN_32 -d $SCRIPTDIR/drivers/chipset/32bit
retval=$?
if [ $retval -ne 0 ]
then
${ECHO} "Error unzipping $CHIPSETFN_32, please download the file again"
exit 1
fi
${RM} -rf $SCRIPTDIR/drivers/chipset/32bit/ethernet/nam
else
${ECHO} ""
${ECHO} " Can not find the Chipset Driver. Please download the NVidia"
${ECHO} " chipset driver file $CHIPSETFN_32 from www.nvidia.com"
${ECHO} " and place the file in the same directory as this script"
${ECHO} ""
${RM} -rf drivers
exit 1
fi

if [ -f $SCRIPTDIR/$CHIPSETFN_64 ]
then
${MD} -p $SCRIPTDIR/drivers/chipset/64bit
${UNZIP} -q -L $SCRIPTDIR/$CHIPSETFN_64 -d $SCRIPTDIR/drivers/chipset/64bit
retval=$?
if [ $retval -ne 0 ]
then
${ECHO} "Error unzipping $CHIPSETFN_64, please download the file again"
exit 1
fi
${RM} -rf $SCRIPTDIR/drivers/chipset/64bit/ethernet/nam
else
${ECHO} ""
${ECHO} " Can not find the Chipset Driver. Please download the NVidia"
${ECHO} " chipset driver file $CHIPSETFN_64 from www.nvidia.com"
${ECHO} " and place the file in the same directory as this script"
${ECHO} ""
${RM} -rf drivers
exit 1
fi

if [ -f $SCRIPTDIR/$BCM_NIC ]
then
${MD} -p $SCRIPTDIR/drivers/nic
${UNZIP} -q -L $SCRIPTDIR/$BCM_NIC -d $SCRIPTDIR/drivers/nic
retval=$?
if [ $retval -ne 0 ]
then
${ECHO} "Error unzipping $BCM_NIC, please download the file again"
exit 1
fi
else
${ECHO} ""
${ECHO} " Can not find the Broadcom Nic Driver. Please download the Broadcom"
${ECHO} " NIC driver file $BCM_NIC from www.broadcom.com"
${ECHO} " and place the file in the same directory as this script"
${ECHO} ""
${RM} -rf drivers
exit 1
fi

if [ -f $SCRIPTDIR/$AST2000 ]
then
${MD} -p $SCRIPTDIR/drivers/video
${UNZIP} -q -L $SCRIPTDIR/$AST2000 -d $SCRIPTDIR/drivers/video
retval=$?
if [ $retval -ne 0 ]
then
${ECHO} "Error unzipping $AST2000, please download the file again"
exit 1
fi
else
${ECHO} ""
${ECHO} " Can not find the Video Driver. Please download the AST2000"
${ECHO} " video driver file $AST2000 from www.sun.com"
${ECHO} " and place the file in the same directory as this script"
${ECHO} ""
${RM} -rf drivers
exit 1
fi

#-----------------------------------------------------------------------------------------
#-----------------------------------------------------------------------------------------
# Traverse the driver subdirectory and convert all directory and filenames to lower case
#-----------------------------------------------------------------------------------------
if [ "$VERBOSE" = "1" ]
then
echo "Converting driver files to lower case"
fi

for j in `${FIND} $SCRIPTDIR/drivers -depth -type d -print`
do
cd $j
for i in *
do
new="`${ECHO} $i | ${TR} '[:upper:]' '[:lower:]'`"
if [ "$new" != "$i" ]
then

if [ "$VERBOSE" = "1" ]
then
echo " renaming $i to $new"
fi

${MV} $i $new
fi
done
done
cd $SCRIPTDIR

#-----------------------------------------------------------------------------------------
# Are we running Solaris or Linux?
#-----------------------------------------------------------------------------------------
if [ "$os" = "SunOS" ]
then

#
# Make sure that the Solaris volume manager is running
#
if [ ! -d /vol/dev ]
then
${ECHO} " This script can only run with volume manager enabled. Please start the"
${ECHO} " volume manager (/etc/init.d/volmgt start) and run this script again"
${RM} -rf $SCRIPTDIR/drivers
exit 1
fi

#
# Check to see if any cdrom is inserted at all...
#
if [ ! -r /vol/dev/aliases/${CDROMNAME} ]
then
${ECHO} "Please insert a Windows 2003 CD into ${CDROMNAME} and try again"
${RM} -rf $SCRIPTDIR/drivers
exit 1
fi

#
# Record the volume label so we can reburn the new CD with the same label.
#
VOLUMELABEL=`${LS} -1 /cdrom | ${GREP} -v ${CDROMNAME}`

CD_DEVICE=/vol/rdsk/${VOLUMELABEL}
CD_MOUNTP=/cdrom/${CDROMNAME}

#
# Check to see if this is a valid Windows 2003 CD-ROM by checking for the presence of
# the win51ip or win51ap file in the root.
#
if [ ! -f $CD_MOUNTP/win51is ]
then
if [ ! -f $CD_MOUNTP/win51as ]
then
if [ ! -f $CD_MOUNTP/win51ia ]
then
if [ ! -f $CD_MOUNTP/win51aa ]
then
if [ ! -f $CD_MOUNTP/win51ib ]
then
${ECHO} ""
${ECHO} " The CD inserted ($VOLUMELABEL) does not appear to be a Windows 2003 32bit CD / Windows 2003 64bit CD"
${ECHO} " Please insert a Windows 2003 32bit CD / Windows 2003 64bit CD and try again"
${ECHO} ""
${RM} -rf $SCRIPTDIR/drivers
exit 1
else
Server2003_64=0
ISONAME=`${ECHO} $SCRIPTDIR/Web_2003_32.iso`
fi
else
Server2003_64=1
ISONAME=`${ECHO} $SCRIPTDIR/Enterprise_2003_64.iso`
fi
else
Server2003_64=0
ISONAME=`${ECHO} $SCRIPTDIR/Enterprise_2003_32.iso`
fi
else
Server2003_64=1
ISONAME=`${ECHO} $SCRIPTDIR/Standard_2003_64.iso`
fi
else
Server2003_64=0
ISONAME=`${ECHO} $SCRIPTDIR/Standard_2003_32.iso`
fi

${ECHO} "Using Volume Label $VOLUMELABEL"

#
# Make sure that the 'cdrw' exists. This is an optional package (?)
#
if [ ! -f ${CDRW} ]
then
${ECHO} ""
${ECHO} "${CDRW} is missing... please install package SUNWcdrw"
${RM} -rf $SCRIPTDIR/drivers
exit 1
fi

elif [ "$os" = "Linux" ]
then

#
# Locate /dev/cdromdevice and /mnt/cdromdevice
#
CD_DEVICE=`${CAT} /proc/mounts 2>&1 | ${AWK} '/cdr/ {print $1}'`
CD_MOUNTP=`${CAT} /proc/mounts 2>&1 | ${AWK} '/cdr/ {print $2}'`

#
# Make sure that the mount point exits
#
if [ ! -d $CD_MOUNTP ]
then
${ECHO} " Can't find CD mount point $CD_MOUNTP. Please insert a Windows 2003 CD, mount it"
${ECHO} " and try again"
${RM} -rf $SCRIPTDIR/drivers
exit 1
fi

#
# Check to see if any cdrom is inserted at all (volname will fail if not)
#
VOLUMELABEL=`${VOLNAME} $CD_DEVICE`
retval=$?
if [ $retval -ne 0 ]
then
${ECHO} "Please insert a Windows 2003 CD, mount it and try again"
${RM} -rf $SCRIPTDIR/drivers
exit 1
fi

#
# Record the volume label so we can reburn the new CD with the same label.
#
VOLUMELABEL=`${VOLNAME} $CD_DEVICE | ${AWK} '{print $1}'`

#
# Check to see if this is a valid Windows 2003 CD-ROM by checking for the presence of
# the win51ip or win51ap file in the root.
#
if [ ! -f $CD_MOUNTP/win51is ]
then
if [ ! -f $CD_MOUNTP/win51as ]
then
if [ ! -f $CD_MOUNTP/win51ia ]
then
if [ ! -f $CD_MOUNTP/win51aa ]
then
if [ ! -f $CD_MOUNTP/win51ib ]
then
${ECHO} ""
${ECHO} " The CD inserted ($VOLUMELABEL) does not appear to be a Windows 2003 32bit CD / Windows 2003 64bit CD"
${ECHO} " Please insert a Windows 2003 32bit CD / Windows 2003 64bit CD and try again"
${ECHO} ""
${RM} -rf $SCRIPTDIR/drivers
exit 1
else
Server2003_64=0
ISONAME=`${ECHO} $SCRIPTDIR/Web_2003_32.iso`
fi
else
Server2003_64=1
ISONAME=`${ECHO} $SCRIPTDIR/Enterprise_2003_64.iso`
fi
else
Server2003_64=0
ISONAME=`${ECHO} $SCRIPTDIR/Enterprise_2003_32.iso`
fi
else
Server2003_64=1
ISONAME=`${ECHO} $SCRIPTDIR/Standard_2003_64.iso`
fi
else
Server2003_64=0
ISONAME=`${ECHO} $SCRIPTDIR/Standard_2003_32.iso`
fi

${ECHO} "Using Volume Label $VOLUMELABEL"

#
# Make sure that the 'cdrecord' exists. This is an optional package (?)
#
if [ ! -f ${CDRECORD} ]
then
${ECHO} ""
${ECHO} "${CDRECORD} is missing... please install the optional RPM package"
${RM} -rf $SCRIPTDIR/drivers
exit 1
fi

else
${ECHO} "This script currently only runs on Solaris or Linux"
${RM} -rf $SCRIPTDIR/drivers
exit 1
fi

#-----------------------------------------------------------------------------------------
# Make sure that mkisofs, dos2unix and unix2dos exists. These are in optional packages.
#-----------------------------------------------------------------------------------------

if [ ! -f ${MKISOFS} ]
then
${ECHO} ""
${ECHO} "${MKISOFS} is missing... please install this from the optional package"
${RM} -rf $SCRIPTDIR/drivers
exit 1
fi

if [ ! -f ${DOS2UNIXFILE} ]
then
${ECHO} ""
${ECHO} "${DOS2UNIXFILE} is missing... please install this from the optional package"
${RM} -rf $SCRIPTDIR/drivers
exit 1
fi

if [ ! -f ${UNIX2DOSFILE} ]
then
${ECHO} ""
${ECHO} "${UNIX2DOSFILE} is missing... please install this from the optional package"
${RM} -rf $SCRIPTDIR/drivers
exit 1
fi

#-----------------------------------------------------------------------------------------
# Create an image directory and read the contents into it. This should be OS independent
# since it's just a find and cpio from an automounted directory.
#-----------------------------------------------------------------------------------------

${ECHO} "Reading CD Image. This will take several minutes..."
${RM} -rf $IMAGEDIR
${MD} $IMAGEDIR
cd $CD_MOUNTP
${FIND} . -depth | ${CPIO} -pdmu $IMAGEDIR/
cd $SCRIPTDIR

#-----------------------------------------------------------------------------------------
#
# Read the boot loader from the CD into the image directory as a file. This process takes
# several steps because the boot record has to be consulted to locate the RBA (the
# starting LBA of the boot catalog). The boot record always resides at LBA 17
#
#-----------------------------------------------------------------------------------------

${ECHO} "Reading Win2003 Boot Loader from CD..."

${ECHO} " Looking up boot catalog lba from boot record..."
${DD} if=$CD_DEVICE bs=2048 count=1 skip=17 | ${DD} bs=71 skip=1 count=1 | ${DD} bs=4 count=1 of=$SCRIPTDIR/foo
BOOTCATLBA=`od -d $SCRIPTDIR/foo | ${AWK} '{print $2}'`
${ECHO} " Boot Catalog is at LBA $BOOTCATLBA, looking up boot image LBA..."

${DD} if=$CD_DEVICE bs=2048 count=1 skip=$BOOTCATLBA | ${DD} bs=40 skip=1 count=1 | ${DD} bs=4 count=1 of=$SCRIPTDIR/foo
BOOTIMGLBA=`od -d $SCRIPTDIR/foo | ${AWK} '{print $2}'`

${ECHO} " Reading Boot Image from LBA $BOOTIMGLBA..."
${DD} if=$CD_DEVICE bs=2048 count=1 skip=$BOOTIMGLBA | ${DD} bs=2048 count=1 of=$IMAGEDIR/$BOOTIMAGE

${RM} -f $SCRIPTDIR/foo

#-----------------------------------------------------------------------------------------
# Traverse the image subdirectory and convert all directory and filenames to lower case
#-----------------------------------------------------------------------------------------
if [ "$VERBOSE" = "1" ]
then
echo "Converting image directory to lower case"
fi

for j in `${FIND} $IMAGEDIR -depth -type d -print`
do
cd $j
for i in *
do
new="`${ECHO} $i | ${TR} '[:upper:]' '[:lower:]'`"
if [ "$new" != "$i" ]
then

if [ "$VERBOSE" = "1" ]
then
echo " renaming $i to $new"
fi

${MV} $i $new
fi
done
done
cd $SCRIPTDIR


#-----------------------------------------------------------------------------------------
#
# Now we add drivers to the 2003 installation. Here are the steps:
#
# 1) Copy the entire driver directory to the root of the 2003 CD
#
# 2) Copy the Adaptec SCSI drivers into the i386 directory
#
# 3) Copy the Broadcom NIC drivers into the i386 directory
#
# 4) Modify i386/txtsetup.sif (convert to unix, cat, then to dos)
#
# 5) Create i386/winnt.sif
#
#-----------------------------------------------------------------------------------------

${ECHO} "Adding drivers to CD image..."

if [ $Server2003_64 -eq 1 ]
then
${MD} -p $IMAGEDIR/drivers/sata_raid
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/chipset/64bit/ide/win64/sataraid/* $IMAGEDIR/drivers/sata_raid
${MD} -p $IMAGEDIR/drivers/sata_ide
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/chipset/64bit/ide/win64/sata_ide/* $IMAGEDIR/drivers/sata_ide
${MD} -p $IMAGEDIR/drivers/nic/nvidia
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/chipset/64bit/ethernet/* $IMAGEDIR/drivers/nic/nvidia
${MD} -p $IMAGEDIR/drivers/smbus
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/chipset/64bit/smbus/* $IMAGEDIR/drivers/smbus
${MD} -p $IMAGEDIR/drivers/video
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/video/whql/winxp_s03_amd64/* $IMAGEDIR/drivers/video
${MD} -p $IMAGEDIR/drivers/nic/broadcom
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/nic/win2003/x64/* $IMAGEDIR/drivers/nic/broadcom

TARGET_LOC=$IMAGEDIR/amd64
cd $SCRIPTDIR/drivers/chipset/64bit/ide/win64/sataraid
SATA_BOOT_INF=`${LS} *.inf`
${CP} -r $SATA_BOOT_INF $TARGET_LOC/oemscs01.inf
${CP} -r * $TARGET_LOC
${CP} nvatax64.sys $TARGET_LOC/nvatax64.x64
${CP} nvrdx64.sys $TARGET_LOC/nvrdx64.x64
${CP} idecoi.dll $TARGET_LOC/idecoi.x64
${RM} -f $TARGET_LOC/$SATA_BOOT_INF
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/chipset/64bit/ide/win64/sata_ide/* $TARGET_LOC
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/chipset/64bit/ethernet/* $TARGET_LOC
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/chipset/64bit/smbus/* $TARGET_LOC
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/video/whql/winxp_s03_amd64/* $TARGET_LOC
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/nic/win2003/x64/* $TARGET_LOC
else
${MD} -p $IMAGEDIR/drivers/sata_raid
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/chipset/32bit/ide/winxp/sataraid/* $IMAGEDIR/drivers/sata_raid
${MD} -p $IMAGEDIR/drivers/sata_ide
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/chipset/32bit/ide/winxp/sata_ide/* $IMAGEDIR/drivers/sata_ide
${MD} -p $IMAGEDIR/drivers/nic/nvidia
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/chipset/32bit/ethernet/* $IMAGEDIR/drivers/nic/nvidia
${MD} -p $IMAGEDIR/drivers/smbus
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/chipset/32bit/smbus/* $IMAGEDIR/drivers/smbus
${MD} -p $IMAGEDIR/drivers/video
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/video/whql/win2k_xp_s03_x86/* $IMAGEDIR/drivers/video
${MD} -p $IMAGEDIR/drivers/nic/broadcom
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/nic/win2003/ia32/* $IMAGEDIR/drivers/nic/broadcom

TARGET_LOC=$IMAGEDIR/i386
cd $SCRIPTDIR/drivers/chipset/32bit/ide/winxp/sataraid
SATA_BOOT_INF=`${LS} *.inf`
${CP} -r $SATA_BOOT_INF $TARGET_LOC/oemscs01.inf
${CP} -r * $TARGET_LOC
${CP} nvatabus.sys $TARGET_LOC/nvatabus.x86
${CP} nvraid.sys $TARGET_LOC/nvraid.x86
${CP} idecoi.dll $TARGET_LOC/idecoi.x86
${RM} -f $TARGET_LOC/$SATA_BOOT_INF
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/chipset/32bit/ide/winxp/sata_ide/* $TARGET_LOC
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/chipset/32bit/ethernet/* $TARGET_LOC
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/chipset/32bit/smbus/* $TARGET_LOC
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/video/whql/win2k_xp_s03_x86/* $TARGET_LOC
${CP} -r $SCRIPTDIR/drivers/nic/win2003/ia32/* $TARGET_LOC
fi
cd $SCRIPTDIR

#
# Strip EOF (^Z) from txtsetup.sif. Solaris dos2unix will do this, but the
# linux version will not. 2003 will stop processing at EOF so the added
# sections will not be seen.
#
${TR} -d \\032 < $TARGET_LOC/txtsetup.sif > foo
${CP} foo $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${RM} -f $SCRIPTDIR/foo

${DOS2UNIX} $TARGET_LOC/txtsetup.sif $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "[WinntDirectories]" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "269 = OemDir" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
if [ $Server2003_64 -eq 0 ]
then
${ECHO} "270 = drivers\\\nic\\\nvidia" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "271 = drivers\\smbus" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "272 = drivers\\sata_ide" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "273 = drivers\\\video" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "274 = drivers\\\nic\\\broadcom" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
else
${ECHO} "270 = drivers\\\nic\\\nvidia" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "271 = drivers\\smbus" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "272 = drivers\\sata_ide" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "273 = drivers\\\video" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "274 = drivers\\\nic\\\broadcom" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
fi
${ECHO} "" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "[SourceDisksFiles]" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
if [ $Server2003_64 -eq 0 ]
then
${ECHO} "nvatabus.sys = 1,,,,,,4_,4,0,0,,1,4" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvraid.sys = 1,,,,,,4_,4,0,0,,1,4" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvatabus.x86 = 1,,,,,,,269,0,0,nvatabus.sys" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvraid.x86 = 1,,,,,,,269,0,0,nvraid.sys" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "oemscs01.inf = 1,,,,,,,269,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvraidco.dll = 1,,,,,,,269,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "idecoi.x86 = 1,,,,,,,269,0,0,idecoi.dll" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "bdco1.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco1.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco_11028.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco_11031.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco_11034.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco_11036.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco_11040.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco_11041.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco_11042.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco_11046.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco_11052.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvconrm.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvefd2k.sys = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvefdxp.sys = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvenetfd.inf = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvenetfd.tag = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvnetbus.inf = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvnetbus.sys = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvnetbus.tag = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvnrm.nvu = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvnrm.sys = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvsnpu.sys = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvtcp.sys = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvunrm.exe = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvsmb.cat = 1,,,,,,,271,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvsmb.nvu = 1,,,,,,,271,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvsmbus.inf = 1,,,,,,,271,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvusmb.exe = 1,,,,,,,271,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "idecoi.dll = 1,,,,,,,272,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvata.inf = 1,,,,,,,272,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvata.sys = 1,,,,,,,272,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvcoi.dll = 1,,,,,,,272,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvide.nvu = 1,,,,,,,272,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvuide.exe = 1,,,,,,,272,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "astgrp.sys = 1,,,,,,,273,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "astgrv.dll = 1,,,,,,,273,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "astgr.cat = 1,,,,,,,273,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "astgr.inf = 1,,,,,,,273,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "b57win32.cat = 1,,,,,,,274,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "b57win32.inf = 1,,,,,,,274,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "b57xp32.sys = 1,,,,,,,274,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
else
${ECHO} "nvatax64.sys = 1,,,,,,4_,4,0,0,,1,4" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvrdx64.sys = 1,,,,,,4_,4,0,0,,1,4" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvatax64.x64 = 1,,,,,,,269,0,0,nvatax64.sys" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvrdx64.x64 = 1,,,,,,,269,0,0,nvrdx64.sys" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "oemscs01.inf = 1,,,,,,,269,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "idecoi.x64 = 1,,,,,,,269,0,0,idecoi.dll" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvraidco.dll = 1,,,,,,,269,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "bdco1.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco1.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco_l1028.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco_l1031.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco_l1034.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco_l1036.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco_l1040.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco_l1041.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco_l1042.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco_l1046.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "fdco_l2052.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvconrm.dll = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvefd64a.inf = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvefdxp.sys = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvenetfd.tag = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvnbd64a.inf = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvnetbus.sys = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvnetbus.tag = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvnrm.nvu = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvnrm.sys = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvsnpu.sys = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvtcp.sys = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvunrm.exe = 1,,,,,,,270,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nfsmb64.cat = 1,,,,,,,271,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nfsmb64.inf = 1,,,,,,,271,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvsmb.nvu = 1,,,,,,,271,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvusmb.exe = 1,,,,,,,271,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "idecoi.dll = 1,,,,,,,272,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvata64.inf = 1,,,,,,,272,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvata64.sys = 1,,,,,,,272,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvcoi.dll = 1,,,,,,,272,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvide.nvu = 1,,,,,,,272,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvuide.exe = 1,,,,,,,272,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "astgrp.sys = 1,,,,,,,273,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "astgrv.dll = 1,,,,,,,273,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "astgr.cat = 1,,,,,,,273,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "astgr.inf = 1,,,,,,,273,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "b57amd64.cat = 1,,,,,,,274,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "b57amd64.inf = 1,,,,,,,274,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "b57amd64.sys = 1,,,,,,,274,0,0" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
fi
${ECHO} "" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "[HardwareIdsDatabase]" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
if [ $Server2003_64 -eq 0 ]
then
${ECHO} "PCI\VEN_10DE&DEV_037E = \"nvatabus\"" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "PCI\VEN_10DE&DEV_037F = \"nvatabus\"" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "GenNvRaidDisk = \"nvraid\"" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "*_NVRAIDBUS = \"nvraid\"" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "*NVRAIDBUS = \"nvraid\"" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
else
${ECHO} "PCI\VEN_10DE&DEV_037E = \"nvatax64\"" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "PCI\VEN_10DE&DEV_037F = \"nvatax64\"" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "GenNvRaidDisk = \"nvrdx64\"" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "*_NVRAIDBUS = \"nvrdx64\"" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "*NVRAIDBUS = \"nvrdx64\"" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
fi
${ECHO} "" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "[SCSI.Load]" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
if [ $Server2003_64 -eq 0 ]
then
${ECHO} "nvatabus = nvatabus.sys,4" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvraid = nvraid.sys,4" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
else
${ECHO} "nvatax64 = nvatax64.sys,4" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvrdx64 = nvrdx64.sys,4" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
fi
${ECHO} "" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "[SCSI]" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
if [ $Server2003_64 -eq 0 ]
then
${ECHO} "nvatabus = \"NVIDIA nForce Storage Controller (required)\"" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvraid = \"NVIDIA RAID CLASS DRIVER (required)\"" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
else
${ECHO} "nvatax64 = \"NVIDIA nForce Storage Controller (required)\"" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${ECHO} "nvrdx64 = \"NVIDIA RAID CLASS DRIVER (required)\"" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
fi
${ECHO} "" >> $TARGET_LOC/txtsetup.sif
${UNIX2DOS} $TARGET_LOC/txtsetup.sif $TARGET_LOC/txtsetup.sif

# Create i386\winnt.sif

${ECHO} "[OemInfFiles]" > $TARGET_LOC/winnt.sif
if [ $Server2003_64 -eq 0 ]
then
${ECHO} "OemInfName = oemscs01.inf" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
else
${ECHO} "OemInfName = oemscs01.inf" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
fi
${ECHO} "OemDriverFlags = 1" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${ECHO} "OemDriverPathName = \"%SystemRoot%\\OemDir\"" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${ECHO} "" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${ECHO} "[setupparams]" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${ECHO} "skipmissingfiles = 0" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${ECHO} "" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${ECHO} "[data]" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${ECHO} "OemDrivers = OemInfFiles" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${ECHO} "unattendedinstall = no" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${ECHO} "floppylessbootpath = no" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${ECHO} "floppyless = 0" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${ECHO} "msdosinitiated = 0" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${ECHO} "" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${ECHO} "[unattended]" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${ECHO} "DriverSigningPolicy = Ignore" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${ECHO} "OemPreinstall = yes" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
if [ $Server2003_64 -eq 0 ]
then
${ECHO} "OemPnPDriversPath = \"windows\\drivers\\\nic\\\nvidia;windows\\drivers\\smbus;windows\\drivers\\sata_ide;windows\\drivers\\\video;windows\\drivers\\\nic\\\broadcom\"" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
else
${ECHO} "OemPnPDriversPath = \"windows\\drivers\\\nic\\\nvidia;windows\\drivers\\smbus;windows\\drivers\\sata_ide;windows\\drivers\\\video;windows\\drivers\\\nic\\\broadcom\"" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
fi
${ECHO} "TargetPath = windows" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${ECHO} "" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${ECHO} "[GuiUnattended]" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${ECHO} "OEMSkipWelcome = 1" >> $TARGET_LOC/winnt.sif
${UNIX2DOS} $TARGET_LOC/winnt.sif $TARGET_LOC/winnt.sif

if [ $Server2003_64 -eq 0 ]
then
${CHMOD} 555 $TARGET_LOC/winnt.sif $TARGET_LOC/txtsetup.sif $TARGET_LOC/oemscs01.inf
else
${CHMOD} 555 $TARGET_LOC/winnt.sif $TARGET_LOC/txtsetup.sif $TARGET_LOC/oemscs01.inf
fi

#
# use mkisofs to create a new bootable CD image (.iso file)
#
${ECHO} "Creating an ISO image..."
${MKISOFS} -l -N -D -d -relaxed-filenames -no-emul-boot \
-boot-load-size 4 -boot-load-seg 0x7c0 \
-publisher "MICROSOFT CORPORATION" \
-p "MICROSOFT CORPORATION" \
-b $BOOTIMAGE \
-hide $BOOTIMAGE \
-c bootcat.cat \
-hide bootcat.cat \
-V $VOLUMELABEL \
-o $ISONAME \
$IMAGEDIR

retval=$?
if [ $retval -ne 0 ]
then
${ECHO} "$MKISOFS Failed"
${RM} -rf $ISONAME $IMAGEDIR $SCRIPTDIR/drivers
exit 1
fi

if [ "$DRYRUN" = "1" ]
then
${ECHO} "ISO Image $ISONAME created and temporary files left in place"
${ECHO} ""
exit 0
fi

#-----------------------------------------------------------------------------------------
#
# Before we attempt to burn the CD, try to lookup the CD Burner device
# ID if it was not specified on the command line. Only do this for linux
# at present because I don't know how to count the cd burners on Solaris.
#
#-----------------------------------------------------------------------------------------
if [ "$os" = "Linux" -a "$CDDEV" = "" ]
then
NUMCDRS=`${CDRECORD} -silent -scanbus 2>&1 | ${AWK} '/Removable CD-ROM/' | ${WC} -l | ${AWK} '{print $1}'`
if [ "$NUMCDRS" = "0" ]
then
${ECHO} "No CD burner was detected on this system. See the output"
${ECHO} "below for tips on how to burn the ISO file $ISONAME"
AUTOBURN=0
elif [ "$NUMCDRS" = "1" ]
then
CDDEV=`${CDRECORD} -silent -scanbus 2>&1 | ${AWK} '/Removable CD-ROM/ {print $1}'`
else
CDDEV=`${CDRECORD} -silent -scanbus 2>&1 | ${AWK} '/Removable CD-ROM/ {print $1}'`
${ECHO} "$NUMCDRS CD Writers have been detected on this system. The device ids"
${ECHO} "are listed below (see ${CDRECORD} -scanbus for a full device listing). "
${ECHO} "You can rerun this script and specify the device id with the -cdrdev switch"
${ECHO} "or burn the ISO manually from the tips below"
${ECHO} ""
${ECHO} $CDDEV | ${AWK} -F ' ' '{ for (i = 1; i < $NUMCDRS; i++) { printf "CD Device %d is %s\n", i, $i } }'
${ECHO} ""
AUTOBURN=0
fi
fi

#-----------------------------------------------------------------------------------------
#
# If AUTOBURN is not set, just exit now and show the user how to burn the ISO
#
#-----------------------------------------------------------------------------------------

if [ "$AUTOBURN" = "0" ]
then
${ECHO} "ISO Image $ISONAME created. See examples below on how burn a CD-R from this ISO image:"
${ECHO} " Solaris X86: cdrw -i $ISONAME"
${ECHO} " Linux: cdrecord dev=2,0,0 -data $ISONAME"
${ECHO} " Windows: use any Windows cd burning software package"
${ECHO} ""
${RM} -rf $IMAGEDIR $SCRIPTDIR/drivers
exit 0
fi

#
# Eject the Windows 2003 CD
#
if [ "$os" = "Linux" ]
then
${EJECT}
else
${EJECT} cd
fi

#
# Prompt the user to insert a blank disc
#
${ECHO} ""
${ECHO} "Remove the Win2003 CD and insert a blank recordable CD."
${ECHO} " Press when ready..."

if [ "$os" = "Linux" ]
then
read response
else
${READ} response
fi

#
# Burn the new CD from the ISO we just created
#
${ECHO} "Burning new Win2003 CD. This will take several minutes..."
${ECHO} ""

if [ "$os" = "Linux" ]
then
#
# For cdrecord, we need the device name. This was either specified on the
# command line or autodetected above.
#
${ECHO} "Using CD Writer Device = $CDDEV"

${CDRECORD} dev=$CDDEV -data $ISONAME
retval=$?
if [ $retval -ne 0 ]
then
${ECHO} "cdrecord Failed"
fi
else
${CDRW} -i $ISONAME
retval=$?
if [ $retval -ne 0 ]
then
${ECHO} "$CDRW Failed"
fi
fi

#
# remove files that are no longer needed
#
${ECHO} "Removing temporary files."
${RM} -rf $ISONAME $IMAGEDIR $SCRIPTDIR/drivers foo

${ECHO} "Done..."
exit 0


27.02.2007 v 21:45:34

instaluju a instaluju

a instaluju u zákoše.... faking windows a faking sun.

27.02.2007 v 15:49:39

segedýn

no a protože sem teďka vochutnal segedýn, se kterým se seru asi vod osmi hodin a protože myslim, že přestože je to můj první segedýn, takže se mi docela poved a že si jako to brko asi zasloužim.

realizovaj sem to podle následujícího manuálu:


1/2 kg kyselého či kysaného zelí
2 PL sádla
1 hrnek usekané cibule,
1 stroužek česneku, utřený či usekaný,
2 PL sladké papriky,
3 hrnky kuřecího nebo jiného vývaru. Nemáte-li dejte vodu,
1 kg vepřového ramínka, na kostky gulášové velikosti nakrájeného,
1 1/2 KL kmínu,
1/4 hrnku rajského protlaku,
sůl, pepř,
1/2 hrnku zakysané smetany,
1/2 hrnku šlehačky, samozřejmě neušlehané,
2 PL mouky,

Příprava:
Zelí propláchněte vodou a nechte vykapat.
V hrnci osmahněte cibulku, až začne měnit barvu přidejte česnek a ještě 2 minuty smažte. Sundejte s plamene, vmíchejte papriku a dobře promíchejte. Přilijte 1/2 hrnku vývaru, přiveďte do varu a přidejte maso.
Na to rozložte zelí, posypte kmínem. Zalijte zbytkem vývaru rozmíchaným s protlakem, uveďte do varu. Pak stáhněte plamen a zvolna, přikryté poklicí, duste asi hodinu, až je maso hotové. Občas zkontrolujte, zda se tekutina úplně nevyvařila, v případě potřeby přilijte trochu horké vody.
Obě šlehačky smíchejte s moukou, pak nalijte do hrnce a ještě deset minut povařte.
Podávejte v miskách či hlubokých talířích, s chlebem, eventuelně ještě přizdobené zakysanou smetanou, jako Maďaři, nebo s houskovým knedlíkem jak se u nás jí segedinský guláš.
23.02.2007 v 23:51:36

working je za mnou

no, takže můžu říct, že vyzálohovaní starejch serverů se podařilo, servery přeinstalovány a firewall (samozřejmě, že je to ten šílenej lunetiks) vyladěn neska před nějakou půlhodinou. hustej tejden, skoro bych řekl, že sem se neflákal :))


23.02.2007 v 15:34:20

podařená famílije

no tak tohle je vydařená rodinka :)))

22.02.2007 v 13:32:43

podporujeme boj afgánských soudruhů

za svobodu, aneb hrdinná česká vláda darovala afgáncům samopaly a kulomety. No myslim, že je to přesně to co tam ti afgánci potřebujou, tj. zbraně aby si mohli bránit svá maková políčka před zlými americkými teroristy, kteří jim chtěj zničit i to poslední hospodářství, které se dá v mocném afgánistánu dělat.

22.02.2007 v 10:24:26

stále working

už od pondělka zálohuju servery a pomalu je přeinstalovávám pěkně dočista dočista. no takže mám hlavu v pejru a těšim se na nešní smršť u voka :))
jinak si musim postesknout, že ani ty dnešní slavní brazilští čutálisti nic nevydržej.... :))) musí to bejt dost blbý, když jim nestačil kyslík a museli chodit na čáru... no jestli jim ti bolívijci nedávali na čáře nějaký lajny :))

21.02.2007 v 15:58:58

co všechno odmítám zaplatit

1. Odmítám cokoliv platit církvi a jejich přisluhovačům. Nejsem proti jim sem tam něco vrátit na co by možná měli mít i nárok, ale odmítám cokoliv co jde z mých daní, aby připadlo církvi. Když už potřebujou prachy, tak by měli začít rozprodávat papežůf majetek. Naopak chci, aby mi církev zaplatila náhradu za zavraždění mého předka v roce 1547 ve výši 19,5 miliard Euro. Protože pravda je, že církev je prostě bez srdce...

2. Odmítám přispívat ze svých daní na naše romské spoluobčany. Ne, nenamítám nic proti tomu, když si cikánský baron jede pro svych 19000kč podpory ve svém novém mercedesu, proboha to ne, však ja našim rómským spoloobčanům přeju ten život ze sociálních dávek, já bych na to neměl... Ale přijde mi fakt jako úlet dávat jim ještě nějaký prachy za jejich bydlení... Paní ministrině Džamilo bez portfeje, běžte ale velmi urychleně do prdele a zůstaňte tam dlouho, tak dlouho, tak dlouho jak chutná chuť orbitek bez cukru a tak dlouho, jak dlouho podává důkaz nová Rexona...

3. Odmítám platit dluhy a problémy, které vznikly a hlavně vzniknou kšeftařením našich socialistických příživníků....


4. Bonusová veselá historka: Včera jsem se doslechl z jednoho mě známého, ale jinak oficiálně neznámého zdroje o tom, kterak byl vyhozen jeden nejmenovaný úředník z jednoho nejmenovaného státního podniku. No jakpak byl asi vyhozen. Znáte to, blížej se vánoce, firmy dávají svým zákazníkům (hlavně ve státních orgánech) všelijaké přátelské bonusy a různé drobné pozornosti například v podobě všelijakých lahviček vínka a podobně. No a tento nejmenovaný ouředník byl vyhozen jen kvůli tomu, ubožák jeden, že zapomněl zkontrolovat donešené lahvičky s vínečkem, kterých bylo hodně a které v podstatě je hnedka rozdal svým podřízeným. Jenže jeden jeho podřízený dáreček z lahvičkou otevřel a hle vedle lahvičky na něj vykouklo sto táců v ruličce. No a protože to byl oddaný a loajální podřízený, peníze si nenechal, ale informoval své nadřízené a ti onoho inkriminovaného nejmenovaného ouředníka během vánoc vyhodili.
20.02.2007 v 12:06:40

wejkend byl fak úlet

pátek kalbička, v sobotu kalbička a v neděli malinkatá kalbička spojená s náfštěvou divadla jako oslava Ivčinejch narozenin.
Všecko nejlepčí samičko :))

19.02.2007 v 16:40:13

chudák řidič

no je mi docela líto řidiče cisterny, protože za to nemůže. Aneb jak píšou v článku: "Žena vystoupila na zastávce městské hromadné dopravy a za autobusem chtěla rychle přeběhnout na druhou stranu silnice. Nevšimla si přitom hasičské cisterny, která jela se zapnutým zvukovým i světelným výstražným znamením, a vběhla jí pod kola"
bohužel si dokážu představit, že to byla nějaká důchodkyně, která strašně spěchala, aby ji nevyprodali levná polská vajíčka v Lidlu.
Ne, proč vo tom píšu? Velice jednoduše, protože to je jedno z témat, které jsem chtěl sdělit celému vesmíru. Už jsem také vypozoroval při svém pravidelném denním cestování pražskou MHD, že skutečně zvláště naši staří spoluobčané jsou specialisty na přecházení za autobusy a tramvajemi. Nechápu mozek, kterej se rozhodne přejít za busem či tramkou, když se nedá rozhlídnout. Toto je prostě způsob jak rychle a bezpolestně spáchat sebevraždu.
faktem tedy je, že i já občas takto na některých zastávkách přecházím, ale díky výše zmíněným pozorováním jsem se naučil, že je dobré po vystoupení z dopravního prostředku tak 20-30sekund počkat a nechat za dopravním prostředkem vstoupit do vozovky spěchající důchodce. V případě, že důchodce přežije vstup do silnice, je pravděpodobnější, že přežiju i já. Aneb podle hesla: stáří vpřed kupředu levá...

15.02.2007 v 15:57:25

DENÍČKOVY NAROZENINY

tož musim pogratulovat deníčku k jeho sqělým 6 narozeninám.
(big mega thnx to jaxymko, kterej si toho všimnul, neb já se včera zhulil a ouplně sem na to zapomněl. To je prostě vidět, že jaxymko je citlivý, vnímavý a pozorný čtenář :))

ŠŤASTNÝ A VESELÝ DENÍČKU


15.02.2007 v 13:42:53

co je neska in

in je bejt free, cool, in a top manager. takovej top manager, ten je celej den třeba 16hodin v práci, valí těžký prachy, soboty, neděle, pořád dokolečka... Aneb ten kdo se zda býti slušným, cool a super, nemusi vůbec bejt takovej, jak ho moda prezentuje...

No další prdel je, že frikulíni v anglii používají na krásnou linii velké linie kokainu, který posléze hromadí v Temži. No to bude prdel, až se budou jednou fetky z celýho světa sjíždět sjet do anglie k Temži... ha ha ha

no a pak je ještě vidět, že soudruzi z Asie, se fakt s ničim neserou. Hlavně, aby na světových vjetnamských tržnicích bylo hodně sqělých, levných a kvalitních produktů....

a na závěr trocha humoru: 3 učitelky bych doma nevydejchal... arab nearab, měl by zdrhat, protože oproti třem učitelkám v domácnosti je i bin ladin sváteční terorista....


15.02.2007 v 13:36:28

už zase můžu hajlovat

byl sem neska kupovat kytku na punkráci v delvitě v kvjetinářství. faktem je, že dnešní den přerostl do bizardních rozměrů absolutně naimportovaného svátku, ke kterému mám ještě menší vztah než k santovi klausovi.
no takže sem vešel do toho kvjetinářství a byl sem zcela konsternován zástupem lidí samčího pohlaví, kteří stejně jako já, bezradně stáli mezi množstvím kytek a očividně bylo jasné, že kvjetiny nejsou jejich hoby. Takže sem si vystál frontu a nechal si poradit od paní prodavačky, protože sem jí řek, že bezpečně vim co nechci a to růže a tulipány. Jo, mezi námi, kdyby v tom květinářství měli různý modely hulení, tak asi sem něco schopnej rozpoznat a vybrat to nejlepčí... no jedno je jasný, že dámy v prodejně měly tento den asi docela slušnej vejvar. takže budiž jim všem přáno.


no co já na to jako ufon s chlupama na zádech mohu říct? v podstatě asi nic, snad kromě toho, že čera sme měli takovou malou firemní kalbičku, no řekl bych, že docela intimní, páčto v současném stavu jsme ve firmě tři a popravdě řečeno, normální kšefty zrovna nejsou, a kšeft se státem se už 6měsíců táhne jak hovno na botě, státní zaměstnanci sou docela pěkně v prdeli, protože nikdo nevěděl kdo, co a jak bude, takže nikdo se moc nechce oficiálně moc podepisovat pod smlouvy, protože to sou takový ošemetný záležitosti v současné době. Jako třeba chudák Čunek. Mezi nám v tuto chvíli skutečně považuju Čunka za chudáka, přestože je to jinak normálně beránek pod rouchem Vlčím, ale myslim, že z něj udělaj obětního beránka. Achjo, věřim tomu, že vzal úplatek, ale mezi náma řečeno, co je v podstatě půl mega, že? Za svoji, docela relativně krátkou, kariéru v IT byznysu sem už pár takovejch situací zažil, kdy někteří obchodníci a majitelé firem skutečně dávali tzv. "vánoční taštičky". Nevim, ja na toto nemám žaludek a proto vim, že jsem rád, že sem ten, kdo věci navrhuje, realizuje a obsluhuje. Obchod, ale not for me. Mám ujasněný, že já prostě úplatky ne.

I když o mě někdy Ivka tvrdí zcela něco opačného, myslim si vo sobě, že nejsem až takovej duševní mrzák, abych se musel podřítit diktátu úplatků. Proč vo tom vlastně mluvim? Zaujal mě článek "Ministerstvo MŠMT v zajetí Microsoftu", taxem se nad ním tak nějak zamyslel z hlediska mé profese a nasbíraných zkušeností. I přestože jsem pořád IT elév, musim přiznat, že pravda je prostě někde uprostřed. No a taky mě tam zaujal Update2, se kterým se prostě 100% stotožňuji. To je realita byznysu se státem a jak říkám, mám ujasněný, že obchod nikdy. To by byla cesta do pekel. Technologii opensource si lze ve státní správě nasadit nasadit, ale úplně zcela někde jinde, protože prostě Microsoft je všude. Ale ne na workstejšny, to prostě nepude. Jo na serverech to je jiná, jenže realita je zase taková, že všude kam šlo nasadit unixový věci sou většinou jen nějakej ten aix, sap, hpux a nebo solaris. protože aplikacej to vyžadujou. no ale teďka to prostě řešit nechci. významnější sou jiný věci.

například to, že nějací mameluci zneužívají krásného přízviska "ufon" k nekalým a podlým obchodním kejklům. S politováním musim přiznat, že sem docela zalitoval toho, že jsem si nenechal ufona zaregistrovat a pak by toto přízvisko nás všech z jiných vesmírů, kteří vnímáme tento svět i z jiných pohledů než jen ten jeden, který je pevně dán, nebyli poníženi. Ano, přiznám se, cítil jsem se ponížen, uražen a diskriminován, když jsem zjistil, že je dost možné, že si lidi budou volat ufonem... nene... není dobré.

taky je velký plus, že sem dneska zase konečně dokázal odpažit levou ruku. aneb jak by řekl cynik, můžu zase hajlovat. ahaahahh

hard bloody fucking reality. nic není tak snadné jak se někdy zdá. život je prostě plný dilemat a otázek, na které není odpověď. No popravdě řečeno, teďka sem si lehce ujel na knížce, kterou se mi už asi rok snaží ivka vnutit, a zrovna když to už vzdala, taxem se na ní zasek a jedná se přesně o "proč muži neumějí poslouchat a ženy číst v mapách" - autora teďka nevim, protože bych se musel jít podívat na záchod, ale v celým tomhle emerickým bestselleru je pár velice ftipně napsanejch postřehů ze života, nad kterým jsem se nejen zasmál, ale i kupodivu zamyslel. no prostě jako mimozemšťan samec můžu říct, že samci ve všech rasách - tedy rozumějte v těch rasách, kde jsou dvě pohlaví pozemského typu - sou dycky v jádru lovci, co se dokážou v některých případech za kořistí hnát přes několik galaxií, a když se na tom svym "lovu" zaseknou tak neřešej věci okolo, protože "lov" má dycky prioritu. Zůžený periférní vidění, protože hlavně klávesnice a monitor sou malej prostor, má i v případě IT svůj význam. Atd atd atd... Jo, a taky musim dodat, že mě velice pobavila kapitolka, kterou jsem si pracovně nazval "Ta mrcha", ve které se pojednávalo o zajímavém postřehu, že když do společnosti, kde jsou spárovaní samečci a samičky, vejde zcela osamocená a opuštěná samička, taxe mezi sezdanými samičkami vytvoří společné pouto, kterým proteče informace "pozor, ta mrcha!" a společně se vzájemně varují, že samečci by mohli věnovat část své pozornosti někam jinam a došlo by k potencionálnímu ohrožení domácnosti.

A tak no.
14.02.2007 v 19:55:18

krychlič potřetí

a máme tu ještě jednu fotku krychliče. Tentokráte trošku oldies :)
(thnx to bukowski)

Krychlič potřetí


14.02.2007 v 15:45:01

valentýne

CHCÍPNI!

14.02.2007 v 10:58:57

gentoo & kernel 2.6.20

no a protože mě navíc sral kernel na noťasu, ne teda, že by nebyl vyladěnej, to jako ne, ale v podstatě se mi tam zcela náhodně objevovala chyba z IDE, která měla za důsledek, že zcela přestala chodit CDROMka, taxem se dneska nasral, a protože je už 2.6.20 stabilní, taxem se rozhod, že apgrejdu. A aby toho nebylo málo, rozhodnul sem se, že vyzkouším nové libata, takže jsem zrušil starý IDE a rozhodl se vyzkoušet novou sekci "Parallel ATA (experimental) drivers". No zatim to vypadá, že to šlape, ale kdo ví... uvidí se zejtra.

13.02.2007 v 18:26:18

posraný energetici

no, dneska kolem 11cté hodiny dopolední vypadla elektrika. Pak přiběhl správce baráku a byl poněkud lehce nasranej, páčto dneska měli vyměnovat trafačku a jaxi zapomněli sdělit, že ta posraná elektrika pude dolu. No následek byl, že celá firma stichla a v okamžiku, kdy to nahodili začalo všechno znova startovat (pls. neptejte se mě na stav UPSky) a jaxi sme po pár minutách, kdy utichlo pištění inicializovaných scsi disků, trapně zistili, že nám nejde net.
Takže sem to nejdřív chtěl hodit na telekom, tedy teďka outú, aby mi asi po půl hodině zavolali, že linka je ok, ale že jaxi nevidí cílově zařízení, které mělo být v ethernetovým portu Slizka (slizko=cisco). No strávil sem nad tím docela hodně moře času, než sem zjistil, že "pravděpodobně" vypadlo routování, i když se na tom posranym Juniperu 25 všechno tvářilo úplně děsně v pohodě. Asi kolem pů čtvrté sem se nasral a normálně celýho toho sráče sem resetnul do továrního nastavení a překonfiguroval znova od začátku, protože jeho původní pachatel byl dobytek a nasekal tam milión a půl konfigurací, který mě stejně přišly scestný.
Teď už zase skáču přes internet.

13.02.2007 v 18:20:24

farscape sága

tož neska (resp. čera :)) sme s Ivkou zakončili 88ti dílnou ságu Farscape puštěním si závěrečnýho "dílu" The Peacekeeper Wars.
A co na tohle veledílo z produkce Hallmark říct? Výborný, netradiční scifi prošpikovaný dějem, postavama, napětím, láskou, smrtí, kosmickejma řežbama, atomovkama a hlavně výborným, místy velmi cynickým, humorem.

13.02.2007 v 00:35:22

i pes může být frikulín

no, takže já nevim. Kromě toho, že bych chtěl říci, že v pátek kalbička v crossu dobrý, tak říkajíc se vší slušností, takže tímto děkuju všem zůčastněným.

Ale co sem chtěl vlastně říct... Asi to, že pokud je váš pes frikulín a že je někdo o tom schopen napsat článek, tak to jen dokazuje to, že psům sou takovýhle zbytečný výstřelky úplně ukradený a že lze napsat i zbytečnější příspěvek, než je tento v tomto deníčku....

12.02.2007 v 15:30:57

bdělí opčani

naší země su povětšinou stará verbež, co čumí z vokna a řeší kokotiny. Jo, prostě tihle bdělí opčani, ti musí bejt v prdeli z toho, že už nejsou milice... Aneb jak jeden bonzák udal děti, ze kterých něco může bejt.

No, sem se snažil bejt rozhořčenej nad našimi spoluopčany, ale myslim, že se mi to nějak nepovedlo a jestli vono to nebude tim, že byla v pátek kalba a dneska je pondělí a proto je to v prdeli.

12.02.2007 v 10:16:59

fotka krychliče

dostala se mi z hlubin internetu do rukou další fotka Krychliče. Takže pro představu, co je to za týpka:

Krychlič podruhé


09.02.2007 v 17:04:31

zvratky tatíčka masaryka

skoro bych řek, že češi málo skákali. No naštěstí sem čera hokey nesledoval, takže sem tu krutou a bolestnou porážků našich chromých, a skákání neschopných, fanoušků prostě prosral.
No ono tady možná bude něco prosrané, když jeden z posledních pamětníků křesťanské a masarykovské výchovy generuje ujetý stížnosti. Jo, chudák tatíček Masaryk, ten by se v hrobě hrůzou obracel z toho co jeho následovníci vytvořili. No spíš by se možná pozvracel....

no a na závěr tip na film: Cocaine Cowboys aneb zavzpomínejte na mládí, kdy lajny tekly proudem... ahahhah

09.02.2007 v 13:19:12

no, všici důxodci nejsou stejní :)09.02.2007 v 11:52:09

je to tady

Pražský magistrát podal kvůli poničení hebrejského nápisu u sochy na Karlově mostě trestní oznámení na neznámého pachatele. Odborníci totiž zjistili, že kov byl ustříhán. Nemuselo se tedy jednat o vandalismus. Čin mohl mít náboženský motiv.
No já sem tady před nedávnem rozvíjel jednu kacířskou myšlenku. Ale bin Ladin to určitě nebyl...

08.02.2007 v 23:11:15

další smršť

takže včerejší žižkofská smršť u vystřelenýho wola dopadla jak jinak zcela klasicky. Massacer number one.
takže sem dneska poněkud takříkajíc vyblitej a popravdě řečeno, těšim se až dorazim home a budu si moct jednu pořádně ubalit.
no a jako špek dnešního dne: docela by mě pobavilo, kdyby toto byl soused šťastný Jim, faktem je, že už sme ho delší dobu neviděli... :)

08.02.2007 v 16:30:29

vyhledávaná slovní spojení

jaká jsou nejvyhledávanější slovní spojení, přes která se lidi dostali na můj úžasnej deníček:

rok 2006: 1. krychlič; 2. vyhuleny.net; 3. gina wild; 4. (aneb krásná bramborová medajle) paroubek je píča
rok 2007: 1. krychlič; 2. vaginoplastika; 3. zasraný socani


07.02.2007 v 16:45:32

za skype bezpečnější

no já moc dobře vim, proč nemám skype rád... Skype čte BIOS vaší desky

07.02.2007 v 14:02:03

kdo je vlastně ten metroseksuál

no vzhledem k tomu, že v probíhající anketě 8 lidí hlasovalo pro to, že jsou metroseksuály, tak by mě vlastně zajmalo, zda-li si myslíte, že víte, kdo že je to vlastně ten metroseksuál. Tož můžete hlasovat v nově probíhajícím dotazníku.

(klíčová slova pro vyhledávače: metroseksuál, metrosexuál, zoofilie, pedofilie, narkofilie, incest, sex, xxx, shit, hovno, hulení, kouření, čůráci, kundy, nekrofilie, hemofilie, koprofilie, maso)

07.02.2007 v 11:22:00

myšlenka, kterou jsem nikde nečetl

no, ještě sem se chtěl podělit o jednu svoji myšlenku... jistě někteří z vás zaregistrovali, že ze sousoší svatého kříže na karlově mostě serval neznámej pachatel hebrejskej nápis. No já nevim, ať tak nad tím přemejšlim, domorodí sběratelé barevných kovů to určitě bejt nemohli, protože by nápis nenaházeli do vody. Musel to bejt někdo, komu nápis vadí.

Jako ateistovi je mi jedno jestli tam ňákej nápis je, český křesťani neuměj hebrejsky a protože sou češi, tak je jim všechno ukradený. Arabové, ty by určitě byli pro zachování, asiati mají svýho budhu, takže nakonec mi zůstanou v mezipaměti američtí radikální židovští turisti...
Doufam, že tato kacířská myšlenka rozpoutá třetí světovou válku mezi mocnou armádou čr a ještě mocnější armádou jerusalémských.

07.02.2007 v 11:13:02

a toto je spíš tragický

no možná, že až jednou spáchám nějakej hrdelní zločin, tak se předtim nadopuju chlastem a nějakejma práškama a to mi zaručí díky našim soudům beztrestnost.

06.02.2007 v 16:24:45

toto je frajeřinka

jsem docela rád, že aspoň rumunskej prezident byl upřímnej. Protože se bojim jedné věci, že většina dnešní IT specialistů začínala s kompy ve věku kolem 10-15let a nepředpokládám, že v té době si kupovali sw. Všichni sme kopirovali. Nejdřív MSDOS, pak Windows, hry a další software. Když si vzpomenu na Strahovské koleje jako největší pirátský centrum v ČR... Uff.. je to sice více než 10 let, ale kdyby nebylo kradenýho softu, tak kde bychom se naučili všechny ty věci, který teďka umíme.... To že pár let používám Linux je věc jiná...

06.02.2007 v 16:21:33

zajmavá soutěž

no nějaká hlava kreativní vymyslela soutěž vo tom jak milujeme svůj operační systém. ceny mi přijdou nelogické. Estli tomu dobře rozumim, tak tam pošlu screenshot svého černého pozadí co mám v KDEčku a vyhraju tričko Microsoft???? No já to přenechám inteligentům co si nechaj tetovat loga na rameno....

06.02.2007 v 14:43:10

vysraný rameno

včera sem si pěkně vysral rameno, chtěl jsem frajeřit a vylýst na betonovej sloupek. důsledek toho byl, že mě neuvěřitelně zapraskalo v rameni a od tej doby ruku nezvednu, neb trapezovej sval bolí úplně neuvěřitelně.
myslim, že tato bolest je stejně úměrná nasraní nad zjištěním, že logy se ve windousim event vieweru aktualizují až po stisku klávesy F5. Fak by mě zajmalo, jestli nad tím někdo přemejšlel... logy se maj hejbat a maj bejt dynamický ....

06.02.2007 v 11:54:27

úlet

ufff... ja to říkám furt, že komunisti a milicionáři sou divný....

05.02.2007 v 17:39:25

nenávidím traviče zvířat

ten kdo je schopnej otrávit zvíře, by zasloužil pověsit za koule na nejbližší kandelábr... A ještě bych ho ládoval těma jedama...

05.02.2007 v 17:34:23

růžové vysrání

protože růžová je barva úchylů a protože je módní, tak musim říct, že sem se neska ráno do růžova vysral. Což se asi nebude dát říct o brněnském školákovi, co mu naměřili 3,6promile. No... Prostě brňáci, jestli pil to nejlepší co na moravě maj, tak ho z toho škopku ze špilasu asi bude pěkně bolet hlava a příště řekne tatovi o slivovicu.
No a ještě bych chtěl okomentovat jednoho našeho úplně zcela blbého policistu, co se pokusil ze svého telefonu prodat fotky nějakýho Svobody, kterej prej umřel. No a jestli je na tom inkrimovaný policista duševně blbě po svém činu, tak aspoň že tak a a snad se pro příště polepší, když už bude chtít něco prodavát bulváru. ha ha ha

No a jináče, kalba v pátek gud. co víc říct :)

05.02.2007 v 13:13:34

SATA300 řadič + disk

taxem dneska zápasil se SATA300 řadičem a diskem. Chtěl sem ho nacpat do jednoho HP serveru, jenže sem po dvou hodinách boj vzdal, jelikož se řadič tlouknul s raidovým SCSI řadičem. Resp. dělalo to přesně takovej špek, kterej sem s jednim typem řešil u voka a to jest ten, že server při bootu zahlásil, že nemá disk c.
No a přestože v BIOSu HPčka bylo správně nastaveno pořadí bootovacích zařízení (tj. jako první byl hw raid), tak systém chtěl bootovat z IDE rozhraní na SATA řadiči. No nevyřešil sem to a jako jediné, časově rozumné řešení bylo dát řadič do jinýho stroje. massacer...

02.02.2007 v 15:27:48

garáž

jo, jen tak pro zajmavost. je tu k nalezení takovej malej úlet v podobě virtuální garáže, zatim teda v testovací fázi, ale kdyby náhodou někdo nevěděl jak vypadá garáž nebo nedejbože auto, taxe může do takový garáže podívat beze strachu že bude přejet šíleným řidičem... ahaahah :)

02.02.2007 v 00:08:57

půlnoc

za chvíli odbijí mé atomové hodiny.

01.02.2007 v 23:57:16

smršť

čera byla zase smršť u voka. musim říci, že se velmi vydařila a že se sešla opět fajn skupinka lidí. ale těch špeků... ajajaj... těch bylo :)
avšak radost byla snižována špatným stavem Terezky, což panička nesla velice těžce. šak to znáte, pejsek je jako vlastní dítě. Prostě a jednoduše čera problila celej den u Iwky v práci, poblila se prej i šéfovi pod jeho starožitným stolem, takže si dokážete představit jak to bylo celý nervující. Kolem půl pátý sme už řešili jestli s ní nepojedem k doktorovi, jenže ten byl na dovolený a místo něj měl nějakýho stážistu slováka, kterej řek, že musíme přijet hnedka a budeme muset nasadit kapačky, aby prej neutrpěla dehydrataci. Což sice teda může bejt pravda, a já bych se k tomu přikláněl, ale většina lidí co sem se ptal říkala, že je prostě lepší počkat do rána, dát ji dietku a sledovat jestli bude mít ráno sračku. Protože to by byl jedinej průser, a to kdyby měla zauzlovaný střeva, páčto by pak potrava nemohla procházet a všechno by vyhodila zase ven.
No naštěstí, v úvozovkách naštěstí, když sem s ní ráno vyšel ven, tak na nejbližším trávníčku z ní vystříkla fak proudem megasračka, fakt velice nechutným stylem, takže se ani radši nebudu moc rozepisovat do detailů, jako třeba, že to vypadalo jako když pustíte vodu do zahradní hadice. Krátkej, impulsivní a silnej proud... sračky...
No a před chvíli sem přišel domu, a musim říct, že mě dokonce vítala a zvládla i celý největší kolečko (máme s Terkou tři kolečka, která průběžně střídám a lehce obměňuju trasy), a teďka leží u dvěří a tváří se jako že má strašně velkej hlad. to se prostě na tom zvířeti pozná... ten výraz, já mam strašnej hlad.
což se ji ani nedivim, když outerní žrádlo skončilo venku....


01.02.2007 v 17:52:06