DOVOLENÁ

Tak neska večer mizim na svatbu kámošky, takže budu pryč až do neděle. Tož moji milí přátelé, mějte se jak chcete, ale já se pokusím míti nejlépe. Zatial :)

28.06.2006 v 12:11:42

KOMUNISTY?

28.06.2006 v 12:06:49

titles.to přesměrovány

27.06.2006 v 16:19:46

Smrt kvůli ženě

Bůh stvořil ženu. A trefil se do vkusu mužů celého světa... A někteří to neunesli...

27.06.2006 v 14:56:12

zasraná příroda

nějakej zasranej pták se mi vysral na hlavu. fak of příroda!!!

27.06.2006 v 10:52:05

dnešní první pozitivní zpráva

Regulované nájmy zdraží víc, než se čekalo27.06.2006 v 09:17:57

informace

hmmm.. taxme koukali s Ivkou na dokument Temná minulost a tak nějak sme se mimochodem dozvěděli, že jistej stehlík u nás v baráku zabil ženu.

27.06.2006 v 00:23:55

nové záchodové prkýnko

bylo instalováno do systému. to staré bylo včera prolomeno.

26.06.2006 v 21:40:31

piercing ptáka

no sice se říká "zlatý český ručičky", ale někdy ani zlatý ručičky moc nepomůžou ... :)


26.06.2006 v 16:35:37

kanadský ftip

26.06.2006 v 14:45:07

dětské idoly

no já asi dětskej idol nejsem, ale Chinaski se jími už stali. Viva la kariéra :)

26.06.2006 v 14:24:02

64

Jsem zvědavěj, až jednou někdo bude vraždit ve jménu 64bitů... Ale jinak veskrze pozitivní pondělní článeček na příjemné pracovní nalazení a nasazení.

26.06.2006 v 08:47:42

ftip

programátorskej. ať taky lidi vidi, že i programátor může mít smysl pro humor...

High School/Jr.High
=====================

10 PRINT "HELLO WORLD"
20 END

First year in College
=====================

program Hello(input, output)
begin
writeln('Hello World');
end.

Senior year in College
=====================

(defun hello
(print
(cons 'Hello (list 'World))))

New professional
=====================

#include
void main(void)
{
char *message[] = {"Hello ", "World"};
int i;

for(i = 0; i < 2; ++i)
printf("%s", message[i]);
printf("\n");
}

Seasoned professional
=====================

#include
#include

class string
{
private:
int size;
char *ptr;

public:
string() : size(0), ptr(new char('\0')) {}

string(const string &s) : size( s.size)
{
ptr = new char[size + 1];
strcpy(ptr, s.ptr);
}

~string()
{
delete [] ptr;
}

friend ostream &operator <<(ostream &,
const string &);
string &operator=(const char *);
};

ostream &operator<<(ostream &stream, const string &s)
{
return(stream << s.ptr);
}

string &string::operator=(const char *chrs)
{
if (this != &chrs)
{
delete [] ptr;
size = strlen(chrs);
ptr = new char[size + 1];
strcpy(ptr, chrs);
}
return(*this);
}

int main()
{
string str;

str = "Hello World";
cout << str << endl;

return(0);
}

Master Programmer
=====================

[
uuid(2573F8F4-CFEE-101A-9A9F-00AA00342820)
]
library LHello
{
// bring in the master library
importlib("actimp.tlb");
importlib("actexp.tlb");

// bring in my interfaces
#include "pshlo.idl "

[
uuid(2573F8F5-CFEE-101A-9A9F-00AA00342820)
]
cotype THello
{
interface IHello;
interface IPersistFile;
};
};

[
exe,
uuid(2573F890-CFEE-101A-9A9F-00AA00342820)
]
module CHelloLib
{

// some code related header files
importheader( importheader( importheader( importheader(" pshlo.h");
importheader("shlo.hxx");
importheader("mycls.hxx");

// needed typelibs
importlib("actimp.tlb");
importlib("actexp.tlb");
importlib("thlo.tlb");

[
uuid(2573F891-CFEE-101A-9A9F-00AA00342820),
aggregatable
]
coclass CHello
{
cotype THello;
};
};

#include "ipfix.hxx"
extern HANDLE hEvent;
class CHello : public CHelloBase
{
public:
IPFIX(CLSID_CHello);

CHello(IUnknown *pUnk);
~CHello();

HRESULT __stdcall PrintSz(LPWSTR pwszString);

private:
static int cObjRef;
};

#include
#include
#include
#include
#include "thlo.h"
#include " pshlo.h"
#include "shlo.hxx"
#include "mycls.hxx"

int CHello:cObjRef = 0;

CHello::CHello(IUnknown *pUnk) : CHelloBase(pUnk)
{
cObjRef++;
return;
}

HRESULT __stdcall CHello::PrintSz(LPWSTR pwszString)
{
printf("%ws\n", pwszString);
return(ResultFromScode(S_OK));
}


CHello::~CHello(void)
{

// when the object count goes to zero, stop the server
cObjRef--;
if( cObjRef == 0 )
PulseEvent(hEvent);

return;
}

#include
#include
#include "pshlo.h"
#include "shlo.hxx "
#include "mycls.hxx"

HANDLE hEvent;

int _cdecl main(
int argc,
char * argv[]
) {
ULONG ulRef;
DWORD dwRegistration;
CHelloCF *pCF = new CHelloCF();

hEvent = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);

// Initialize the OLE libraries
CoInitiali, NULL);

// Initialize the OLE libraries
CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED);

CoRegisterClassObject(CLSID_CHello, pCF,
CLSCTX_LOCAL_SERVER, REGCLS_MULTIPLEUSE,
&dwRegistration);

// wait on an event to stop
WaitForSingleObject(hEvent, INFINITE);

// revoke and release the class object
CoRevokeClassObject(dwRegistration);
ulRef = pCF->Release();

// Tell OLE we are going away.
CoUninitialize();

return(0); }

extern CLSID CLSID_CHello;
extern UUID LIBID_CHelloLib;

CLSID CLSID_CHello = {
/* 2573F891-CFEE-101A-9A9F-00AA00342820 */
0x2573F891,
0xCFEE,
0x101A,
{ 0x9A, 0x9F, 0x00, 0xAA, 0x00, 0x34, 0x28, 0x20 }
};

UUID LIBID_CHelloLib = {
/* 2573F890-CFEE-101A-9A9F-00AA00342820 */
0x2573F890,
0xCFEE,
0x101A,
{ 0x9A, 0x9F, 0x00, 0xAA, 0x00, 0x34, 0x28, 0x20 }
};

#include
#include
#include
#include
#include
#include "pshlo.h"
#include "shlo.hxx"
#include "clsid.h"

int _cdecl main(
int argc,
char * argv[]
) {
HRESULT hRslt;
IHello *pHello;
ULONG ulCnt;
IMoniker * pmk;
WCHAR wcsT[_MAX_PATH];
WCHAR wcsPath[2 * _MAX_PATH];

// get object path
wcsPath[0] = '\0';
wcsT[0] = '\0';
if( argc 1) {
mbstowcs(wcsPath, argv[1], strlen(argv[1]) + 1);
wcsupr(wcsPath);
}
else {
fprintf(stderr,
"Object path must be specified\n");
return(1);
}

// get print string
if(argc 2)
mbstowcs(wcsT, argv[2], strlen(argv[2]) + 1);
else
wcscpy(wcsT, L"Hello World");

printf("Linking to object %ws\n", wcsPath);
printf("Text String %ws\n", wcsT);

// Initialize the OLE libraries
hRslt = CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED);

if(SUCCEEDED(hRslt)) {

hRslt = CreateFileMoniker(wcsPath, &pmk);
if(SUCCEEDED(hRslt))
hRslt = BindMoniker(pmk, 0, IID_IHello,
(void **)&pHello);

if(SUCCEEDED(hRslt)) {

// print a string out
pHello->PrintSz(wcsT);

Sleep(2000);
ulCnt = pHello->Release();
}
else
printf("Failure to connect, status: %lx", hRslt);

// Tell OLE we are going away.
CoUninitialize();
}

return(0);
}

Apprentice Hacker
=====================

#!/usr/local/bin/perl
$msg="Hello, world.\n";
if ($#ARGV >= 0) {
while(defined($arg=shift(@ARGV))) {
$outfilename = $arg;
open(FILE, ">" . $outfilename)
|| die "Can't write $arg: $!\n";
print (FILE $msg);
close(FILE) || die "Can't close $arg: $!\n";
}
} else {
print ($msg);
}
1;

Experienced Hacker
=====================

#include
#define S "Hello, World\n"
main(){exit(printf(S) == strlen(S) ? 0 : 1);}

Seasoned Hacker
=====================

% cc -o a.out ~/src/misc/hw/hw.c
% a.out

Guru Hacker
=====================

% cat
Hello, world.
^D

AXE System programmer
=====================

LL0:
.seg "data"
.seg "text"
.proc 04
.global _main
_main:
!#PROLOGUE# 0
sethi %hi(LF26),%g1
add %g1,%lo(LF26),%g1
save %sp,%g1,%sp
!#PROLOGUE# 1
.seg "data1"
L30:
.ascii "Hello, World\012\0"
.seg "text"
.seg "data1"
L32:
.ascii "Hello, World\012\0"
.seg "text"
set L32,%o0
call _strlen,1
nop
mov %o0,%i5
set L30,%o0
call _printf,1
nop
cmp %o0,%i5
bne L2000000
nop
mov 0,%o0
b L2000001
nop
L2000000:
mov 0x1,%o0
L2000001:
call _exit,1
nop
LE26:
ret
restore
LF26 = -96
LP26 = 96
LST26 = 96
LT26 = 96
.seg "data"

0000000 0103 0107 0000 0060 0000 0020 0000 0000 0000020 0000 0030 0000
0000
0000 0054 0000 0000 0000040 033f ffff 8200 63a0 9de3 8001 1100 0000
0000060
9012 2000 4000 0000 0100 0000 ba10 0008 0000100 1100 0000 9012 2000 4000
0000 0100 00 ba10 0008 0000100 1100 0000 9012 2000 4000 0000 0100 0000
0000120 80a2 001d 1280 0005 0100 0000 9010 2000 0000140 1080 0003 0100
0000
9010 2001 4000 0000 0000160 0100 0000 81c7 e008 81e8 0000 0000 0000
0000200
4865 6c6c 6f2c 2057 6f72 6c64 0a00 4865 0000220 6c6c 6f2c 2057 6f72 6c64
0a00 0000 0000 0000240 0000 000c 0000 0608 0000 006e 0000 0010 0000260
0000
060b 0000 006e 0000 0014 0000 0286 0000300 ffff ffec 0000 0020 0000 0608
0000 0060 0000320 0000 0024 0000 060b 0000 0060 0000 0028 0000340 0000
0186
ffff ffd8 0000 004c 0000 0386 0000360 ffff ffb4 0000 0004 0500 0000 0000
0000 0000400 0000 000a 0100 0000 0000 0000 0000 0012 0000420 0100 0000
0000
0000 0000 001a 0100 0000 0000440 0000 0000 0000 0020 5f6d 6169 6e00 5f70
0000460 7269 6e74 6600 5f73 7472 6c65 6e00 5f65 0000500 7869 7400
0000504

% axe_generate -f system.uhdl
Application 'Exchange' generated
2324042350000000 source code lines
No Errors detected.
Hardware retrieval...done OK
Certification Test...done OK
Packing..............done OK
Delivery.............done OK
Application 'Exchange' delivered to customer 23456000 bytes/sec.
End processing, 2345 seconds.

Ultra high level programmer
=====================

system.uhdl :

SYSTEM
CREATE ScreenWin
SIZE 20000000/Unit=One
DESTINATION Order.dest[One]
OUTPUT CHARACTER['Hello world']
END
END

New Manager
=====================

10 PRINT "HELLO WORLD"
20 END

Middle Manager
=====================

mail -s "Hello, world." bob@b12

Bob, could you please write me a program that prints "Hello, world."? I
need
it by tomorrow.

^D

Senior Manager
=====================

% zmail all

I need a "Hello, world." program by this afternoon.

Chief Executive
=====================

% message
message: Command not found
% pm
pm: Command not found
% letter
letter: Command not found.
% mail
To: ^X ^F ^C
help mail
help: Command not found.
>what
what: Command not found
>need help
need: Command not found
damn!
!: Event unrecognized
>exit
exit: Unknown
>quit
%
% logout

Bipppp ! Mrs. Thompson? Please page Tommy for me. NOW!

23.06.2006 v 18:30:48

hmm tak už víme kdo může

za porážku statečných českých fotbalistů. KAREL GOTT!!!

23.06.2006 v 16:20:10

pátek

sem skutečně rád, že je konečně pátek. mám toho tak nějak plnou hlavu. sem prostě analyzátor nebo spíš možná analytik. to je otázka úhlu pohledu a zvolené terminologie. neska se du podivat na unitedislands, páčto mám tu skvělou výhodu volňásku. Takže si asi poslechnu pár kapel a pak to bude v pohodě. No a jinak něco jako ftipného? Nic se nestalo, protože sem seděl celej tejden u komplu :)
tedy kromě toho, že sme se včera lehounce vykropili

23.06.2006 v 15:45:58

taliano mafiano!

vivat!

22.06.2006 v 20:20:51

anal lýza

takže stále analýzuju a de mi z toho lehce hlava kolem. sakra. jaksem nebyl teďka dva roky zvyklej používat mozeg, tak ho zase rozebíhám do všech možnejch zákrut a výkrut a musim říct, že lehce večer pobolívá. No ale to je realita.

22.06.2006 v 17:14:36

doma je veselo

vzhledem k tomu, že nejčko analyzuju logiku jistého potencionálního projektu, tak nemám čas. Ale abych se nenudil, tak aspoň nějaké čerstvé zprávy, jak že to vlastně vypadá v mém trvalém bydlišti. :)

21.06.2006 v 14:35:52

tak už chápu

proč maj důchodci ve 193 pořád vyjetý xixty. Vzhledem k tomu, že já loni akorát spolykal tableky s pseudoefedrinem za 140 kč, tak těch mejch zbylejch 6160kč musel profetit někdo jinej.....

20.06.2006 v 16:24:16

fotbal pro kompjuterové fanoušky

zde: http://ascii-wm.net/
(thnx to bukowski)

19.06.2006 v 16:55:49

ha ha ha ha ha

prej: Čech: Byl to černý den od začátku do konce
se ani nedivim, že to byl černej den, když ty naše slavný bílý čutálisty rozsekali černí bratři z Ghany :)

18.06.2006 v 15:15:44

hmm.. takže češi na kolenou

češi ponížení, češi si vypili pohár trpkosti do dna, češi sou pyči z baňýku,češi sou kokoti. Takže již se opět těším na fundované články, kterými si budou někteří jedinci léčit fotbalové zneuctění.... ha ha ha

18.06.2006 v 13:46:00

Ghana! Ghana!

pro českého fanouška, žádná hana! Není nad to, když čechům srazej hřebínek pořádní ebenoví negři. Jsem s vámi černí bratři!

18.06.2006 v 11:23:00

je to tak

takový bylo včera wedro.

17.06.2006 v 11:22:05

wedro pyčo!

fakyng wedro, pyčo! Jinak zbytek radši nebudu komentovat.

16.06.2006 v 14:23:47

čera to byly nějaký plzničky a špeky

takže sem se motal jako motovidlo povidlo. hardcore.

15.06.2006 v 10:14:01

začali faking wedra

no prostě spíčený teplý léto je tady, aspoň na pár dní. Myslim, že ještě tak dva-tři dny se mi to bude líbit, ale pak to bude zase jen teplá pruda.
Takže hlavně pijte hodně kafe...

Dedeckovo kafe
14.06.2006 v 13:49:06

fotbal

kdo skáče, podle toho jak někdo píská, není čech, ale nýbrž pořádnej kokot.

12.06.2006 v 18:40:23

tip na hororovou povídku

kterážto je k dispozici u mě a jedná se o The Call of Cthulhu ... Myslim, že adaptace povídky je výborná, ale lehce bych řekl pro fajnšmekry :)

12.06.2006 v 17:43:06

ftip k výročí Lidic

Přijde Heydrich za Hitlerem a ptá se: "Už jste slyšel Lidice?"
"Ne," říká Hitler.
"Tak já vám je vypálím."

12.06.2006 v 08:59:38

trocha humoru

FTIP


09.06.2006 v 16:52:24

openca zlomena!

takže po třech dnech se mi konečně podařilo openca zlomit a už funguje tak, že přijmá žádosti o certifikáty, vydává a předává zpět uživateli. Myslim, že je dokonce ukládá i na smartkartu, neb se mi cosi uložilo co vypadá jako certifikát. No jináče si čera Iwka stěžovala, že do svého super deníčku nepíšu nic ze života, ale nýbrž jen samé věci o počítačích, kterým nerozumí. No měl sem prostě tenhle tejden plnou hlavu kompu.
Navíc sem dodělal svoje gentoočko doma, zbejvá mi ještě přeložit openoffice. Sem se snažil celej stroj zoptimalizovat na rychlost, což také spočívalo v instalaci prelinku a rozdíl v navýšení rychlosti je dosti patrnej. Uf.

09.06.2006 v 16:51:08

no a ten screensaver

možná začal fungovat proto, že sem vovladačům grafárny vypnul tvout. teda neska je den.

07.06.2006 v 21:10:23

tak jo.. firefox asi vyřešen

myslim, že problém je, že sem zapomněl zapnout podporu javy, takže když sem se pokusil přihlásit třeba do banky, tak ff kleknul. no taky sem přišel, že sem zapomněl vypnout podporu ipv6, takže sem to teďka udělal.
Jo a eště mi dneska upadnul telefon na silnici což mě nasralo, ale pak sem asi o půl hodiny později zjistil, že mi začlo fungovat vibrační zvonění, který mi už přes tejden záhadně nefungovalo, i když bylo povolený.

07.06.2006 v 21:06:57

hmm.. tak opengl

mi začalo chodit tak jak má. tj. zase funguje můk voblíbenej screensaver. no ještě toho firefoxe... padá záhadně na držku.

07.06.2006 v 20:52:01

uff working welkej

neska sem dosáhl toho, že mi chodí openca. detailnější testy funkčnosti ověřím zejtra. sedmihodinovej boj sem asi vyhrál. jinak sem dodělal svůj kompl, ale mám nějaký divný tušení. nelíbí se mi firefox a opengl. hownoght.

07.06.2006 v 20:35:32

no tak tohle je oldies

sem ani netušil, že to ještě existuje :)
http://www.gbook.cz/kniha.asp?id=3215&start=41
http://sam.d2.cz/

06.06.2006 v 23:40:02

statistiky

kdyby se někdo chtěl podívat na statistiky deníčku, tak může zde: http://zgraja.cz/cgi-bin/awstats.pl?month=6&year=2006&config=vyhuleny.net

06.06.2006 v 21:02:01

06.06.06

jo jestli ste si toho náhodou nefšimli tak dneska je takový fajn satanský datum. tedy, kdybych toho satana jako uznával. no kromě toho dnešního ranního zapálení koše sem zápasil s takovou mírně obskurní linuxovou distribucí SoL-Linuks, kterážto je jedna z těch, kde co si nepřeložíte, to nemáte, což by až tak nevadilo, ale co mě vadilo - byly veškerý konfiguráky v XML. To jako fakt ne, pouštět po změnách v konfigurákách kript, kterej to votestuje a nejspíš přeloží do nějaký jiný řeči.
No prostě mi trvalo asi dvě hodiny než sem se zvorientoval a zanadával, a paxem se jal řešit svůj problém a to apache+ssl+php+oracle a to celý navíc v kombinaci s vynuceným přihlašovaním certifikátama a jejich vověřováním vůči certifikační autoritě. Jo, jako boys, fakt zajmavej problém.

Každopádně sem si nejvíc užil legrace s rekompilací php s podporou oracle. Protože sem musel nainstalovat přesně danou verzi oráclího linuxovýho klienta, jelikož když sem použil nejnovější, tak byl zkompilovanej vůči glibc 2.3.3 a jaxi ten linux má glibc 2.3.2. Srandy kopec, ale nakonec sem to vyřešil a vověřil vůči oraclu. No s tím bude taky sranda, protože ještě kolega instuje oracla 10 na ten samej linuks, se kterým sem se sral já, a vzhledem k tomu, že ta mašina má pouze 256MB ramky, a orákl se blbě hebe i na 512MB a navíc se musí instalovat pod yXkama, a ten faking instalátor je napsanej v Javě ... [tři tečky, který nebudu vysvětlovat]
Jo a ještě sem se jal apgrejdovat doma svý gentoočku a nějaxem narazil na to, že se mi apgrejdnul Xorg6.8 na Xorg 7.1 a gcc ze 3.4 na 4.1 nebo něco takovýho, tak to ten systém trochu zmátlo, protože v týhle kombinaci Xorg71 a gcc 41 nejdou některý věci úplně košer přeložit a navíc sem některý svý problémy řešil po svym, protože sem jaxi nenarazil na řešení v diskuzích. Tak sem zvědavej co se stane až kompilace dojede.....

Jo a Iwka je teďka na koncertě s kapelou, takže sedim doma, dal sem najíst Terezce, poopravil naši novou pohovku, do který sem musel dát takový ty spojovací úhelníky, jelikož mi v některých místech přišel systém mírně nestabilní. Tak pravil Bůch.
06.06.2006 v 20:54:57

odpadkový koš

sem asi neska zapálil při čekání na tramku v nuslích. asi sem to cígo típnul blbě, protože když sem nastoupil k Cháronovi, z koše stoupal bílej dým.......

06.06.2006 v 11:43:23

zaznam z hacknute linky

hahaha... mame po kalbe a provedli sme malej scan mistnich wifi siti. jsem pripojen z gwcl.ralsko.net :0)

04.06.2006 v 15:27:17

opčanka

taxem zase opčanem, protože sem konečně dostal opčanku. vítám se mezi opčany a doufám, že nebudu spoluopčanem toho opičáka Pablbka. ale trochu se děsim toho, že lidi ho fak asi budou volit, podle toho co mi říkala matka o politickém stavu v přelouči.... :S

02.06.2006 v 10:39:32

traffik za měsíc qěten

takže kromě toho, že sem se včera lehce vykalil, musim konstatovat, že sem fakt jetej. zejtra jedu do přelouče odvolit a pak hurááá pryč. kromě toho, že jsem možná spojil několik lidí z čehož bych mohl míti fak super xeft, jsou zde statistiky za měsíc květen. takže jak sme si vedli:
přijatá data (to co jsem nasosal či co ste mi nahráli na server) - 81675 MB
odeslaná data (to co jste si stáhli + ostatní provoz) - 151167 MB
tudíž celkem - 232843 MB


01.06.2006 v 15:27:01