nechutenství

** update 13:07 nechutný zeman trpí nechutenstvím. v tom případě nechápu, proč je uměle vyživován a proč kolem něj pobíhá 24 hodin denně lékařský personál. nechutenství nechutného zemana je nechutná lež.