Zmrdokniha

trasher # vrata asi bude mit neklidny spani;-)

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/v-osvetimanech-shorela-mynarova-hospoda-40391995