Zmrdokniha

trasher # https://www.novinky.cz/domaci/485371-zeman-vyznamena-michala-davida-v-den-100-vyroci-vzniku-ceskoslovenska.html

uz chybi jen eva&vasek