Kniha zmrdů

trasher # snad si za trest nepreklapel exchange nebo podobny uchylnosti