Zmrdokniha

ufo # jo, vsak ho vychlastali kryplove, kterym by stacila nemrznouci kapalina.